Ansatte i Meløy kommune på skolebenken igjen

erikmeloyAnsatte kurses i forebygging og håndtering av vold.
Vold og trusler om vold er en del av hverdagen til mange kommunalt ansatte. Samtidig er trygghet i arbeidssituasjonen en viktig forutsetning for å yte en god tjeneste. Derfor vil alle innen helse og omsorg i Meløy, som kan være utsatt, bli tilbudt kurs i  Terapeutisk Mestring av Vold TMV) fra Løvstadskolen.

I 2016 ble de første kursene avholdt med ekteparet Erik og Linda Løvstad fra Løvstadskolen som foredragsholdere/instruktører.

Kursdeltakeremeloy

– Volden er økende i samfunnet. Det er mer vold, grovere vold og volden starter tidligere. Selv små barn kan bli voldsomme. Dette gjenspeiler seg på legekontor og i helse- og omsorgstjenesten forøvrig. Derfor er det viktig at ansatte har kunnskap om hvordan de skal håndtere dette. Det viktigste er voldsforebyggende kommunikasjon. Men hvis det ikke nytter, må ansatte vite hvordan de skal håndtere slike tilfeller, forteller Erik Løvstad.

Løvstadskolen er et opplæringsprogram i kommunikasjon, forebygging av vold, rettssikkerhet og sikkerhet.

En av dem som deltok på det første kurset var hjelpepleier Tone Olsen.

– Dette har vært veldig nyttige dager. Det er viktig å føle seg trygg på hvordan man skal håndtere voldssituasjoner. Kurset har gitt meg mer trygghet gjennom refleksjon og ny kunnskap, sier Olsen.

Kursarrangører var kommunalsjef helse og omsorg Kristin Eide Nordøy og virksomhetsleder helsefremmende og forebyggende Kristin Sandaa.

Først publisert på Meløy kommunes nettside 170216  av Connie Slettan Olsen

Flere kurs er arrangert siden, nå sist i april 2022, med Erik og Joel Løvstad, for psykisk helse- og rustjeneste, og bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, med evaluering fra:

Meløy kommune, helse omsorg, Miljøtjenesten, Psykisk helse- og rustjeneste, fagleder Heidi Merete Mikalsen, etter digitalt teorikurs og praksiskurs lokalt, vår 2022:

Takk for flotte dager med kurs!
Tilbakemeldingen fra deltakerne på kurset er veldig positive. De syns dere var dyktige og formidlet kunnskapen på en god måte. De opplever kurset som nyttig og lærerikt, selv om mange heldigvis ikke har opplevd å være i situasjoner hvor de har hatt behov for disse teknikkene. Behovet for å øve regelmessig ser vi er viktig, og vil legge opp til ukentlige rutiner for å øve 5-10 min.
Etter gjennomgangen av kontorlokalene våre har jeg tatt med meg mange miljøpsykologiske og trygghetsskapende innspill fra dere, som vil øke sikkerheten for både personale og brukere.