KRAGERØ

Erik Lovestad Løvstad
Faglig leder
911 66 868
love-tmv@lovstadskolen.no
Faglig leder, pedagog, ingeniør, ergonom. Over 40 års erfaring nasjonalt med kurs og veiledning i Løvstadmetoden, voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk for skoler, barnevern, psykisk helse for barn og unge.
Linda Gun Lovestad Løvstad
Kreativ leder 
 905 97 693
tmv@lovstadskolen.no
Faglig veileder og kreativ leder, over 40 års erfaring med utvikling av unike modeller og opplæringsprogram for tilpasset voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk i skolen og veiledning i særlig ressurskrevende enkeltsaker.
Joel Lindason Løvstad
Instruktør
35 98 75 75
tmv@lovstadskolen.no
Mange års erfaring nasjonalt som kursholder, miljøkonsulent, på-jobben-trening og veileder i enkeltsaker, med Løvstadmetoden TMV, voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, for skoler, barnevern, omsorg for enslige mindreårige asylsøkere, psykisk helse for barn og unge, omsorgstjenester for spesielle aggresjonssyndromer.

Hardanger

Dennis Løvstad
Instruktør
908 04 004
tmv@lovstadskolen.no


 

Bergen

 

 

John Foss 
Instruktør
900 54 858
tmv@lovstadskolen.no
Spesialpedagog, førskolelærer. Erfaring fra tidl. Vestlandsheimen/ Voksenopplæringen nord, Habiliteringstjenesten i Hordaland, spesialundervisning ved Åstveit ungdomsskole og tilrettelagt avdeling ved
Årstad vgs. Flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, og veiledning i enkeltsaker over hele landet.

 

Gunnar Kleppe Næss 
Instruktør
 905 97 693
tmv@lovstadskolen.no
Spesialpedagog, allmennlærer, ART trener og Zippy lærer. Blant annet tidligere assisterende rektor ved Træet barneskole og pedagogisk veileder i Pedagogisk Mestring av Vold for skolene i Askøy kommune. Spesialpedagog ved tilrettelagt avdeling Laksevåg vgs og Nordahl Grieg vgs, avd. sykehusskolen for barnepsykiatrisk på Haukeland US.

 


 

Tromsø/Lørenskog

 

 

Silje Gislefoss Netland
Instruktør
35 98 75 75
tmv@lovstadskolen.no
Spesialpedagog, vernepleier, master i spesialpedagogikk (tvang og makt i skolen overfor enkelte elever med utviklingshemning). Har jobbet i skolen som leder, miljøarbeider og lærer. Fra 2016 hatt eget firma og jobber med kursing og veiledning inn i tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger: Rom for mestring og utvikling.

 

 


 

Kristiansand

 

 

Christian Høy Knudsen 
Instruktør
35 98 75 75
tmv@lovstadskolen.no
Psykologi profesjonsstudium, utdannet politi, sosialkurator barnevernstjeneste, miljøterapeut og sikkerhetsansvarlig akuttinstitusjon ungdom, miljøterapeut ruskollektiv, circle of security-parenting, traumebevisst omsorg, kognitiv atferdsterapi.