Author Archive

Nytt kompetanseutviklingsprogram med Løvstadmetoden TMV® i Farsund kommune

Etter grunnkurs TMV, ombudskurs TMV og kursholderkurs TMV med trenerutdanning TMV ble det 6 nye godkjent og sertifisert som interne kursholdere/trenere/veiledere i Løvstadmetoden TMV i Farsund kommune, for alle aktuelle tjenesteområder i kommunen, som Aktivitet og mestring (pu/funk), psykisk helse/rus og sykehjem/demensomsorg

Les mer

Voldsforebygging

Vår erfaring gjennom over 40 år med voldsforebygging innenfor og utenfor institusjoner, er at den viktigste måten å mestre vold på, er å forebygge den. Derfor …

Les mer

Vikarkurs 2022

Ferieavvikling og vikartid er for mange en spennende tid, også i forhold til uro og utfordrende atferd hos brukere som er sårbare på endring i rutiner, struktur, …

Les mer

Hele TMV-landet samles på Jæren

Deltakere fra Tromsø i nord til Kragerø i sør var igjen samlet til den årlige kvalitetssikringsdagen på Jæren DPS NKS. Det var som vanlig primus motor for TMV på JDPS, Oddgeir Myrstad som inviterte oss til felles utveksling av erfaringer med TMV på mange arenaer.

Les mer
Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen