Miljø- og sikkerhetsanalyse

Gjennom noen år har stadig flere benyttet tjenesten Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyse, med befaring av lokaliteter og forslag til miljøpsykologiske tiltak, samt gjennomgang av sikkerhetsrutiner og forslag til slike der …

Elektronisk supervisjonstjeneste

Løvstadskolen tilbyr at flere kan  abonnere på en elektronisk  supervisjonstjeneste med ukens eller månedens treningstips TMV, som hjelp til vedlikehold og videreutvikling av kommunikative og terapeutiske ferdigheter på sin arbeidsplass …

Voldsforebygging

Vår erfaring gjennom over 40 år med voldsforebygging innenfor og utenfor institusjoner, er at den viktigste måten å mestre vold på, er å forebygge den. Derfor sier vi at ‘holdning er …

Løvstadmetoden TMV

– alternativ til tvang/tillitsskapende tiltak og traumebevisst omsorg i praksis Løvstadskolen holder landsomfattende opplæring i alternativ til tvang/ tillitsskapende tiltak, og traumebevisst omsorg i praksis, basert på Løvstadmetoden TMV for: …

Vikarkurs 2023

Ferieavvikling og vikartid er for mange en spennende tid, også i forhold til uro og utfordrende atferd hos brukere som er sårbare på endring i rutiner, struktur, forutsigbarhet og nye/andre mennesker å forholde …

Hele TMV-landet samles på Jæren

Deltakere fra Tromsø i nord til Kragerø i sør var igjen samlet til den årlige kvalitetssikringsdagen på Jæren DPS NKS. Det var som vanlig primus motor for TMV på JDPS, Oddgeir Myrstad som inviterte oss til felles utveksling av erfaringer med TMV på mange arenaer.

Nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet

Nytt Kapittel 23A i arbeidsmiljøforskrift forsterker kravet til arbeidsgiver i arbeidsmiljøloven om at det skal gis nødvendig  opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Løvstadskolen tilbyr slik praktisk …