Fagartikler

DARE-Durewall All-Round Ergonomi

Kurt Durewall var verdensledende med utvikling av arbeidsteknikk til beste for mange, gjennom Durewall-systemet og Durewall-metoden. Mye av prinsippene og teknikkene ligger til grunn for Løvstadskolens …

Les mer

Kurt Durewall og Løvstadskolen

Kurt Durewall var Erik Løvstads læremester i moderne, human jiujitsu, som var basis for Løvstadskolen. Begge  grunnla hvert sitt landsdekkende forbund for moderne jiujitsu, Durewall i Sverige og Løvstad …

Les mer

Klinisk bruk av TMV

Spesialpedagog med flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, beskriver her eksempler på klinisk bruk av prinsipper fra TMV.

Les mer

TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter gjennomførte nylig et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny …

Les mer

Mandalsmetoden og Løvstadskolen

Som et reint forebyggende tiltak har NAV  bidratt slik at ansatte på avdelinger med de tyngste demente og noe psykiatri ved Mandal sykehjem har fått kurs med Løvstadskolen i …

Les mer

TMV-trenere i Tromsø

Møter vold med en fast og kjærlig hånd– Når noen roper, da skal du hviske tilbake. Det sier sykepleier Hege Elstad, hjelpepleier Elin Simonsen og …

Les mer

Holdning viktigere enn holding

”Løvstadskolen – konfliktdemping, beskyttelsesteknikk og Terapeutisk Mestring av Vold” står det i telefonkatalogen for Kragerø. Instruktør Nils-Erik Løvstad svarer i den andre enden av røret.

Les mer

Arbeidsmiljøpris til Klokkargarden

Klokkargarden psykiatriske senter på Varhaug har fått Rogaland fylkeskommune sin arbeidsmiljøpris for 2001. Prisen vert gitt til fylkeskommunale arbeidsplasser som fremjar godt arbeidsmiljø.«Målretta arbeid med …

Les mer

Enkefru Jensen

– Ansatte i en avdeling for aldersdemente har som oppgave å hjelpe utagerende beboere. Uten effektive holdninger og mestringsmetoder, blir arbeidsdagen ekstremt slitsom og fylt …

Les mer

Terapeutisk Mestring av Vold

I et intervju med psykolog Svein Rolf Lier  i fagbladet Basis (nr.11 2000), tar ekteparet Løvstad utgangspunkt i at vold er en måte å kommunisere …

Les mer

Livet under 18 – om holdning og holding

«Livet under 18» var et prosjekt gjennomført av Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Eva Dønnestad,  i regi av Barneombudet, Forum for Barnekonvensjonen og Barne- og familiedepartementet, …

Les mer

Uviklingshemming og psykisk helse

I boken «Utviklingshemming og psykiske helse» av Jarle Eknes (red.), skriver Trude Stenhammer i kap. om «Takling av vold og utagering på arbeidsplassen»:Løvstadskolen i Kragerø har …

Les mer

Fast men kjærlig hånd

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. …

Les mer
Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen