Vikarkurs 2023

Ferieavvikling og vikartid er for mange en spennende tid, også i forhold til uro og utfordrende atferd hos brukere som er sårbare på endring i rutiner, struktur, forutsigbarhet og nye/andre mennesker å forholde …

Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®- eller ?

Hva er Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, sett i forhold til kampsportbaserte konflikthåndteringskurs ( som “kontroll-, beskyttelses-, vergeteknikker” ?
Spesielt vurdert på bakgrunn av erfaringer i arbeid for og med barn og ungdom i barnevern og barne-/ungdomspsykiatri, men også helse, sosial og serviceyrker generelt.

Original eller kopi?

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen,  
eller: 
“terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk TMA”, ” TERMA”, “THV”, “TMAV”, “konfliktdemping, beskyttelsesteknikk”, “konflikthåndtering”,  osv. –
hva er hva ?

Hva er lov og hva er lurt- praktiske løsninger på kap. 9

Den nye helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 gir skjerpede krav om bruk av “lempeligst mulig middel” og tilstrekkelig kompetanse hos personalet. Dette innlegget tar kort  for seg noen av våre erfaringer med rettssikkerhet, samt praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9 i form av Løvstadskolens spesielt utviklede metodikk, kommunikasjonsprinsipper og teknikker.

Kurstilbud for serviceyrker: P*MV Service

Med basis i Løvstadskolens mer enn 30 års erfaring med opplæring i kommunikasjon, kundebehandling, konfliktløsning og voldshåndtering for serviceyrker som butikk, kontor, resepsjon, transport  er kurskonseptet Profesjonell Mestring av Vold (P*MV) utviklet spesielt for serviceyrker til P*MV Service.  Dette kurskonseptet   tilpasses  f.eks. transportsektoren  for tog, taxi, fly, båt, buss, og videre skreddersys dette de enkelte yrker og lokale behov. gjennom f.eks. P*MV  Service Buss.  Det er utviklet ny kursmanual for dette, som inneholder emner som :
hva er lov og hva er lurt; kvalitetssikring av kommunikasjon; forebygging av utlading med ladeprogram og hurtiglader; miljøpsykologiske tiltak; mentale og verbale sjekklister ved trusler/vold; hvordan møte/kommunisere med rus/narkotika/psykiatri; sjekklister ved ran/gissel/kapring/bombetrussel; treningsprogram (bilder med instruksjonstekst)  for fysisk håndtering i sittende og stående posisjon av bl.a. slag, spark, struping, våpen; handlingsplan for oppfølging/ivaretakelse/kollegastøtte; service og samspill ved kunde- og klagebehandling; treningsprogram for stress- og sinnemestring.
Annet eks.:  P*MV Service Trafikk/Parkering  for  trafikkbetjenter og parkeringsbetjenter i kommunale  trafikketater og  private parkeringsselskap, samt saksbehandlere og ledere i disse.