DARE-Durewall All-Round Ergonomi

Kurt Durewall var verdensledende med utvikling av arbeidsteknikk til beste for mange, gjennom Durewall-systemet og Durewall-metoden. Mye av prinsippene og teknikkene ligger til grunn for Løvstadskolens programmer for kroppshåndteringsmetodikk.

Durewall-systemet och Durewall-metoden var bakgrunden till
Durewall All-Round Ergonomi. Häri ligger bl.a. en sammanslagning av
utbildning
i både yrkesergonomi och vardags- privatergonomi.

Ergo = arbete och nomi = lag eller system.

Många använder även benämningen kunskap i översättning av nomi. Det går att säga att ergonomi är kunskapen att använda rätt arbetsteknik.

Denna ergonomi behövs även i den mängd av göromål som görs vid vardagsbestyr och fritidsverksamheter. Även då påverkas muskler och leder. Det behövs en ergonomiutbildning mot belastningsskador och onödig trötthet, som fungerar dygnet runt, alltså inte bara på arbetsplatsen.
Göromål, dygnet runt
Har benämningen ergonomi gjort att den utbildning som genomförs när det gäller att motverka belastningsskador hämmat utvecklingen och resultaten?
Har det genom namnet ergonomi blivit för begränsat till arbetsplatsen?
Det finns ju massor av arbetsgöromål som vi använder dygnet runt som kan leda till belastningsskador. Alltså i vardagsbestyr, fritidssysselsättningar, hobbyverksamhet, idrottsutövande m.m.
Därför utarbetar jag All-Round Ergonomi för att positivt påverka alla göromål dygnet runt.
I ergonomiutbildningen tar vi då med vardagsgöromål i den ordinarie ergonomiutbildningen. Arbetsgivarnas satsning på de anställdas arbetsteknik kan på det sättet ge ett avsevärt bättre resultat än tidigare. De yngre håller längre på arbetsplatsen och de äldre kan slippa ifrån att senkomna belastningsskador dyker upp under t.ex. pensionärstiden.
Vidareutveckling viktig
”Gör om – gör rätt” är en vanlig uppmaning som är väl värd att använda för att vidareutveckla och förbättra. Erfarenheter ska bl.a. användas till vidareutveckling. Står utvecklingen still avtrubbas kunskaperna och kompetensen. Med vidareutveckling blir det skärpa i det redan inlärda och förbättringar på det redan utvecklade.
Här i Norden har vi i ergonomin även lagt till påverkan av belysning, synen, luftkonditioneringen m.m. Men jag koncentrerar mig på belastningsergonomin.
Rätt ergonomi
Jag har haft stora framgångar med utvecklingen inom Durewallsystemet och Durewall-metoden i både självförsvar och för att motarbeta belastningsskador. Resultatet har blivit människan till gagn och nytta enligt gammalt fint talesätt.
Några har berättat att de har upptäckt hur de med rätta ställningar och rörelser på fritiden t.ex.vid trädgårdsarbete, biltvätt, vid diskbänken och vid bäddning av säng och lyft av barn har använt principerna de lärt vid utbildningen för yrkesarbete. Men ändå behövs det en annorlunda och förbättrad ergonomiutbildning för att den ska användas dygnet runt.
Utbildning med endast arbetsplatsergonomi är som om någon skulle lära sig köra bil i stadskörning, men inte på motorvägen.
Redan när jag började utveckla Durewall-ergonomi i början av 1970-talet sade jag att det skulle passa dygnet runt på grund av principerna för rätt arbetsteknik är samma för jobb som fritid. Men erfarenheten visar att det inte räcker att säga det, det måste bevisas och övertygas och ingå i en positiv inlärning.
Frågor
Vad ska du lära dig?
Ett nyutvecklat basprogram inklusive principer och tekniker enligt Durewall All-Round Ergonomi
Hur ska du lära dig göra rätt?
Med nyinriktningen i både pedagogik, metodik och träning som täcker områdena självskydd och självförsvar
Vilket sätt ska du använda för att komma ihåg det du lärt dig?
Genom att pränta in principerna praktiskt och mentalt enligt ny didaktik

Tre K som i Kurt!
För att förstå hur inlärningen ska gå till så indelar jag i tre K:
kännedom, kunskap och kompetens.
Kännedom
Du har sett tekniken göras och vet i tanken hur den ska användas. Här sker ett av de stora misstagen vid inlärning av t.ex. ergonomi. Det kan se så lätt ut när en kunnig gör tekniken att man tror att man kan den genom att bara ha sett den göras. Men detaljerna, som ingår i tekniken är svårt att minnas med bara kännedom.
Kunskap
Du har övat in tekniken så du med eftertanke kan göra den praktiskt. Här är nästa stora misstag i inlärningen. Man övar på tekniken några gånger, ja t o m så att man kan utföra den mycket bra just nu. Men sedan, i en ny miljö, med nya föremål, nya patienter eller medarbetare, som inte lärt sig principerna fungerar det inte bra.
Kompetens
Du har tränat in principerna, detaljerna och tekniken så du automatiskt gör rätt – ”det sitter i hjärnan och ryggmärgen”. För att lyckas med det har du även lärt dig tekniken mentalt, varierat och repeterat den och varit noga med detaljer som handgrepp, ställningar, rörelser, koordination, andningsteknik och taktik m.m. Allt inlärt att genomföras med minsta möjliga kraft.
”att med

minsta möjliga kraft

nå största möjliga effekt

utan att förorsaka

smärta eller skada”

Huvudprincipen

Hur nå dit?
Jo, genom principerna
skydd, balans, rörelse, bestämdhet, mjukhet och hänsyn.
Dessa principer passar in på allt vi gör både i självförsvar och arbetsteknik. De passar in vid ingripande för att hjälpa andra utsatta för hot och våld. De passar in på alla tänkbara sätt för att motverka belastningsskador och onödig trötthet. Likaså har jag förbättrat, vi kan säga moderniserat, en hel del av den traditionella ergonomiutbildningen.

Förmågan att idag tänka “annorlunda än i går, skiljer den vise från den envise.” John Steinbeck

http://durewall.com/halsolyftet.html