Distriktspsykiatriske senter i sør samarbeider om voldsforebygging

I HMS-sammenheng har voldstrusselen lenge vært ansett som den alvorligste risikoen i arbeidsmiljøet på de psykiatriske sentrene. Engelsvoll, Varatun, Dalane, Klokkergarden og Jæren DPS har derfor i lengre tid samarbeidet om opplæring i voldsforebygging og voldshåndtering.

Tekst: Rolf Haaland.
Publisert i “På Pulsen”, internblad for Helse Stavanger/  Sentralsjukehuset i Rogaland, november/desember 2002.

Disse sentrene (Engelsvoll, Varatun, Dalane, Klokkergarden og Jæren DPS NKS) har i samarbeid med Løvstadskolen utdannet egne interne videreformidlere i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Hvert senter, med unntak av Dalane, har  2-3 interne videreformidlere. Disse interne videreformidlerne møtes til en årlig kvalitetssikringsdag. På den måten driver vi nå vår egen grunnopplæring i TMV, der våre egne ansatte står for undervisningen. Dette er, så langt vi kan se, også et rimelig tiltak.

Varatun og Dalane DPS har også invitert med representanter fra kommunepsykiatrien. Dette er svært verdifullt fordi DPS’ene skal arbeide desentralt og vende seg ut mot de som har pasientene mesteparten av tiden.

Treningen på sentrene legges opp noe ulikt, men jevnt over er det regelmessig trening etter et oppsatt treningsprogram. Innholdet retter seg sterkt mot forebygging, der rollespill og snakk om egne holdninger i møte med pasienten er like viktig som hvordan vi skal holde pasienten.

Vi bruker også et eget skjema (TMV-SAK) for å registrere uønskede hendelser i hverdagen.

Ut fra resultater av denne registreringen legger vi så opp treningen. Etter økt fokus og satsing på voldsforebygging har pasientene fått en tryggere hverdag, og personalet har blitt utsatt for færre og mindre alvorlige skader.