Løvstadskolen ble grunnlagt i 1976 og har landets fremste ekspertise innen voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk. Vårt fokus er å ivareta rettssikkerheten og sikkerheten – til både personale og tjenestemottakere. Vi bidrar til positivt omdømme for omsorgstjenester for eldre.

Vårt program Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® er ledende innen traumebevisst omsorg – i praksis.

«Dette er helt på linje med vår forståelse, holdninger og forslag til konkrete tiltak for å unngå krenkelser.»

PPT i Tana kommune, virksomhetsleder kompetanseavdelingen, Jakob Lanto

«Kurset er holdningsskapende og burde bli gitt som obligatorisk kurs ved alle avdelinger, bl.a. for å bidra til å skape en felles faglig plattform og positiv holdning til miljøarbeid. Jeg er overbevist om at alle profesjoner har mye å lære av Løvstad»

Liv-Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes

Målet er trygghet for alle parter, som gir

  • Økt trygghet
  • Redusert sykefravær
  • Styrket samhold
  • Kvalitetssikret arbeids og omsorgsmiljø
  • Positivt omdømme

Kurset er aktuelt for alle som jobber innen eldreomsorg.