Elektronisk supervisjonstjeneste

Løvstadskolen tilbyr at flere kan  abonnere på en elektronisk  supervisjonstjeneste med ukens eller månedens treningstips TMV, som hjelp til vedlikehold og videreutvikling av kommunikative og terapeutiske ferdigheter på sin arbeidsplass og sitt behandlings/omsorgsmiljø. Dette er med på å følge opp, implementere og kvalitetssikre teori og praksis fra Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tjenesten organiseres etter avtale slik at TMV-ombudene på det aktuelle tiltak ukentlig eller månedlig får veiledning pr. e-post i hvordan gjennomføre et strukturert program for ferdighetstrening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk basert på Løvstadskolens prinsipper.

Litt mer om Løvstadskolens program for abonnement på elektronisk supervisjonstjeneste med ukens eller  månedens treningstips TMV for TMV-ombud:

Programmet har som målsetting: Trygge Tydelige Terapeuter.

Hovedfokus er: forebygging av vold og trening på alternativer til tvang.

Vi bidrar til å styrke det felles faglige grunnlag med vedlikehold og videreutvikling av:

Kommunikative og terapeutiske ferdigheter gjennom treningsprogrammet i TMV,

ved ferdighetstrening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk.

Det gis veiledning i:

Hva:
Ukens eller måndens tema, med referanser til Løvstadskolens 10 punkt sjekkliste med treningstips, kommunikasjonsråd, sikkerhetsinstruks, beredskapsplaner og forslag til miljøbehandlingsregler basert på Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.

Hvilke:
Ferdigheter som skal trenes med teoretiske referanser til Kursmanual og praktiske referanser til illustrert Treningsmanual  i TMV

Når:
Foreslått tidsforbruk i forhold til avtalte tider i løpet av uken og måneden

Hvordan:
TMV-ombudene kan forberede seg
Trene og kvalitetssjekke treningen
Loggføre treningsrapport for oversikt og evaluerin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *