Skedsmo kommune,  Tiltak enslige mindreårige flyktninger, fagkonsulent Karin Beate Pettersen, 2019:

Jeg var med da Ungdomspsykiatrisk klinikk i Lørenskog startet opp på 90-tallet, og der var dere inne med kursing. Det jeg lærte da har jeg tatt med meg i videre jobber og livet for øvrig!

Modellen bidrar til helhet i arbeidet med mennesker. Den vektlegger brukermedvirkning og  en respektfull holdning til dem vi skal hjelpe, også i utfordrende situasjoner som krever fysisk håndtering. Dette er en modell som ber oss jobbe i forkant, ha fokus på relasjon, gir trygghet i miljøet og forebygger fysisk utagering. Jeg har jobbet med barn, ungdom og voksne i ulike sammenhenger over mange år. Kunnskapen fra Løvstadkurset har vært nyttig hele veien.

De siste åtte årene har jeg arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Vi har hatt fokus på traumebasert omsorg og de fleste har fulgt et undervisningsopplegg i regi av RVTS. I samme periode ønsket vi å jobbe med egen praksis og lære mer om hvordan mestre konfliktfylte eller truende situasjoner. Høsten 2019 var vi rundt 40 stykker som gikk på to-dagers kurs i Løvstadmodellen. Tilbakemeldinger fra ansatte etter kurset:
Jeg er fornøyd med det vi lærte, det henger sammen med det vi har lært om traumebasert omsorg. Jeg lærte mye som jeg ikke har tenkt på før. Et eksempel er at mye utagering skjer i forbindelse med grensesetting – bra bevisstgjøring at vi voksne kan handle på en annen måte. Det var veldig nyttig å lære pusteteknikker, jeg har brukt det etter kurset og det virker. Pust er en viktig del av selvregulering. Når ungdom har det tungt, hjelper pust/ avspenning for å  klare å være tilstede for ungdommen. Jeg fikk konkrete verktøy, deilig å ha. Det var fint å gjøre, ikke bare høre.
Løvstad komplementerer det vi har lært om TBO.

 

Referanser fra asylmottak, EMA, EMF, bofellesskap og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere / flyktninger

Olav Strand, avd.leder, Hobøl statlige asylmottak med tilrettelagt avdeling

Kathrine Stålsett, avdelingsleder, tiltak enslige mindreårige flyktninger, Skedsmo kommune, Lillestrøm

Karin Helena Buberg,  virksomhetsleder, og Lisbeth Ax Syvertsen, koordinator/fagleder, Hurum kompetansesenter for voksenopplæring og flyktningetjeneste

Farid Ghiami, mottaksleder, Margrethe Stensland, nestleder, Stavanger mottakssenter

Margido Husvik, mottaksleder, Fagerli statlige ventemottak, Hero Norge, Nannestad

Gunn S. Fadnes, Hero Norge, tidl. mottaksleder Hero Mottak og Kompetanse med forsterket avd., Dale

Hanne Lund Solbakken, mottaksleder, Sogndal statlige mottak

Elisabet Lindroos, avdelingsleder bofellesskap enslige mindreårige flyktninger, Horten kommune

Maidi Lill Andersen, leder, Tore Ugseth, rådgiver personalutvikling, Tord Mathisen, avd.leder, Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Søvik omsorgssenter, Alstahaug ved Sandnessjøen, Bufetat Nord

Åse Berg, avd.leder EMAStavanger mottakssenter

Anne Beate Løvberg, leder, og Valdet Berisha, info.konsulent, Stange transittmottak emaOttestad

Tone Hauge, leder, Em-tiltaket (enslige mindreårige flyktninger), Voss


«Dette er helt på linje med vår forståelse, holdninger og forslag til konkrete tiltak for å unngå krenkelser av barna»

PPT i Tana kommunevirksomhetsleder kompetanseavdelingen, Jakob Lanto

Referanser fra barnevern, barne-/ungdomspsykiatri

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes kommune, barnevernstjenesten

Kristina Bilicz,  institusjonssjef, psykolog , Larkollen ungdomspsyk. behandlingshjem

Åge Frisak, faglig leder,  Abcent avlastning, barnevern, omsorg, Porsgrunn

Anne Iren Istad Heggheim, avdelingsleder Borgundfjordvegen avlastningBarn, familie og integrering, Ålesund kommune

Rolf C. Lein, daglig leder og Trond Christensen, avdelingsleder, Østbytunet  behandlingsenter, psykisk helsetjeneste for barn, Fjellhamar

Lena Braathen, leder, Jostein Efteland, avdelingsleder, Næromsorg SørKristiansand

Ann-Kristin Skaugen, regionleder, Aberia Ung, Moss

Linda Kristin Lorentsen, barnevernleder, Askim kommune
Renate Torp, 
barnevernleder, Trøgstad kommune

Ståle Pettersen, avdelingsleder, Vadsø ungdomssenter, Bufetat Nord

Kristin Eidissen, leder, Røvika ungdomssenter, akuttinst., Bufetat Nord, Fauske

Anita Bjørnstøl, TMV-trener, Agder-, ungdom-, behandling avd. Furuly, Mandal, Bufetat Sør

Kyrre Saupstad, seksjonssjef, Vest-Telemark barne-, ungdoms- og familiesenter, MiljøheimenVinje, Bufetat Sør

Maidi Lill Andersen, leder, Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Storåsen barnehjem, Leirfjord, Bufetat Nord

Liv  Siljan, tidl. enhetsleder,  Arendal ungdoms- og familiesenter, Bufetat Sør;
: leder sektor for helse, familie og rehabilitering  i Tvedestrand kommune

Jan Bøhle,  seniorkonsulent, Skjerfheimkollektivet, Bufetat Sør, Svarstad

Felix Kühn, kvalitetsrådgiver, seksjon faglig støtte, Barne-, ungdoms- og familietaten, Region Sør,  Tønsberg


Skoler, SFO 

Gunnar Kleppe Næss, tidl. assisterende rektor, Træet skole og pedagogisk veileder i Pedagogisk Mestring av Vold for skolene i Askøy kommune, nå: spesialpedagog Nordahl Grieg vgs sykehusskolen HaukelandBergen

John Foss, spesialpedagog, tidl. Vestlandsheimen/ Voksenopplæringen nord, Habiliteringstjenesten i Hordaland, spesialundervisning Åstveit skole, Bergen kommune og tilrettelagt undervisning Årstad VGS, Hordaland fylkeskommune,  nå: Dialog Foss veiledning, Bergen

Wencke Dahl og Magne Larsen Frigaard, undervisningsinspektører, Spesialpedagogiske tjenester SPT, Skien kommune

Jakob Lanto, virksomhetsleder, kompetanseavdelingen PPT, Tana kommune

Berit Ranveig Nilssen, rektor, Sameskolen Deanu sameskuvla i Tana

Nora Songe-Møller, rådgiver avdeling personal- og organisasjon, Rogaland fylkeskommune, videregående skoler, tilrettelagt opplæring, Stavanger

Grethe Larsen, avdelingsleder tilrettelagt opplæring, Åkrehamn vidaregåande skole, Haugesund

Ragnhild Skjevik, rektor, Lilleby skole, Trondheim kommune

Nina Zandstra, avdelingsleiar 10.trinn Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune

Mette Heimdal, rektor, Farsund ungdomsskole

Thorunn Sigurdardottir Klippen , avdelingsleder, Haug skole og ressurssenter for sammensatte lærevansker, autisme, multi-funksjonshemninger, Bærum kommune

Ingelinn Rabenorolahy Gramstad, rektor, Ytre Enebakk skoleEnebakk kommune

Mari Kolltveit, rektor, Oasen skoleKristiansand

Kristin Eidet Robstad, kommunalsjef oppvekst,  Songdalen kommune

Anne-Grethe Andersen Hesthag, studierektor og Laila Askheim Hjørnevik, avdelingsleder opplæring i mindre grupper (tilrettelagt spesialuv.), Hjalmar Johansen videregående skoleSkien

Kari Wilhelmsen, virksomhetsleder, Steinerskolen Gjøvik-Toten

Karin Helena Buberg,  virksomhetsleder, og Lisbeth Ax Syvertsen, koordinator/fagleder, Hurum kompetansesenter for voksenopplæring og flyktningetjeneste

Cecilie Farstad, leder, Hegg skole, Lier

Magnus Dale, ass.rektor, Solberg skole i Bærum, spesialpedagogikk for epilepsirelaterte lærevansker, ved Spesialsykehuset for epilepsi(SSE), Oslo Universitetssykehus

Bjørn Ytterdal, fagleder,  Miriam Rese Marthinsen, fagkoordinator og Marit Kronen, koordinator, tilpasset opplæringBleiker videregående skoleAsker

Hanne Mathiassen, inspektør, Hallingstad skole, Lier

Kjetil Fagervik, studierektor, Meløy videregående skole, avd Glomfjord

Terje Valla, enhetsleder skole, Fauske kommune

Wenche Bogen Nygård, ass.rektor, Vestmyra skole, Fauske
Bjørn Knudsen, verneombud, Røvikateamet, Vestmyra skole, Fauske

Silje Netland, miljøterapeut (vernepleier og spesialpedagog) og Siw-Mona Tiber-Olsen,  avdelingsleder, Kvaløy vgs, avd  tilrettelagt opplæringTromsø

Astrid Brandal Øvsthus, spesialrådgjevar, Osterøy kommune, Lonevåg

Rune Sudbø, skulesjef, Rauland skule, Rauland

Ragnhild Svindland, avdelingsleder arbeidstrening og teamkoordinator Anne Katrine Higdem, Bergeland videregående skole, Stavanger

Anninette Tharaldsen og Volker Franzen, avdelingsledere tilrettelagt opplæring, Jåttå videregående skole, Stavanger

Bjørg Lohne Nygård,
 avdelingsleder tilpasset opplæring , Lister videregående skole, Kvinesdal

Berit Rønning Clausen, rektor, Kalstad skole, Kragerø

Svein Rune Røksland, rektor, Lakselv skole, barneskolen og SFO

Tordis Barhaugen, fagleder og Gunn Kristin Ørbekk, miljøterapeut,  RAUS – Ringsaker Alternative Ungdomsskole, Nes

Eva Bratlie, rektor,  Gunn Flatby, uvinsp. og  Mariann Gasmann, SFO-leder
Follo barne- og ungdomsskole (FBU)Ski
Løvstadgruppa på FBU:
Kati Gombos, Charlott Hasfjord, Ragnhild Zahl, Nils Harald
 Nystuen
Bodil Kirkerød, hovedtillitsvalgt for grunnskolene i Ski kommune

Torunn Orm, rektor, Rørvik skole, Larkollen

Charlott Hasfjord, mentor, Skullerud skole, Oslo


Pedagogisk tilbud og rettledning til tjenester for skoler, psykisk utviklingshemmede, autisme

John Foss, spesialpedagog , Dialog Foss veiledningBergen