«De etiske og holdningsmessige aspekter var svært godt ivaretatt, og ikke en eneste faktafeil i psykologisk innsikt og kommunikativ forståelse, da kunnskapen er bygd på en allsidig og grundig praksis. Viktigst av alt var at utageringen avtok i frekvens, fordi vi var blitt flinkere til å forebygge.  Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) mener jeg er svært nyttig i demensomsorgen, spesielt overfor demente med store atferdsavvik. Jeg kan på det varmeste anbefale dette til andre institusjoner.»

Prosjektleder Katrine Selnes, Økernhjemmet, Oslo

Kjempefornøyd! Hjemmesykepleien burde også vært inkludert i dette! Ser at åpen omsorg- hjemmesykepleien som møter brukerne ute/alene burde ha deltatt og ville hatt stor bruk for tingene vi har lært. Svært bra og nyttig kurs! Burde være pålagt alle som jobber i psykiatri/demensomsorg å ta et slikt kurs! Ser fram til  lære mer! Dette var utrolig bra/motiverende å jobbe videre og absolutt noe vi kan ha nytte av på vår arbeidsplass!

Farsund Kommune, 2011

Referanser fra demensomsorg, -psykiatri, sykehjem og hjemmetjenester

Franzisca Rast, virksomhetsleder sykeavdelingen, Tana kommune

Monica Verdal, enhetsleder og Helen K. Eretveit, avdelingsleder, Pleie og omsorg (omsorgssenter og hjemmetjenester), Iveland kommune

Lene Skullerud, avdelingsleder post 3 langtid, Vestby sykehjem

Sigrun Peymann, avdelingssykepleier; Freddy Molina, lege; Hilde Graff, prest; Tine Andersen, ergoterapeut; Bente Schjølberg, fysioterapeut; Stovnerskogen sykehjem, Oslo

Katrine Selnes, institusjonssjef, Økern sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Arvid Lillejord, enhetsleder, Listaheimen, skjermet enhet, Farsund kommune

Marinette Henriksson, avdelingssykepleier Edwin Ruuds omsorgsboliger,  Randi Bjerk, avdelingsleder forsterket skjermet enhet, Jan-Erik Eide, virksomhetsleder Edwin Ruuds omsorgssenter, Mysen, Eidsberg kommune

Kristin Svendsen, styrer, Bakklandet menighets omsorgssenter, Trondheim kommune

Else Skjeldam, styrer, Per Stokke, driftsleder, Marte Bruheim, avdelingsleder, Tordenskiold senter, Kystad helse- og velferdssenter, Trondheim kommune/Nasjonalforeningen for folkehelse

Anne Lise Augunsrud, avdelingsleder, Rollag bygdeheim

Guro Nordgaard Siri, virksomhetsleder og Britt Kirsti Johansen, demenssykepleier, Kautokeino kommune

Ester Liborg, avdelingsleder Grinitun sykehjem, Spydeberg kommune

Elin Ingebregtsen Goderstadfagkoordinator, Lyngdal bo- og servicesenternå:
avdelingsleder psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse, Lyngdal kommune

Marthe Kristin Nereng, avansert geriatrisk sykepleier, Lilleborg helsehusOslo kommune, Sykehjemsetaten

Gunn Seigerud, institusjonsleder, Fagertun sykehjem, Jaren(somatisk, skjermet og forsterket skjermet enhet) 

Vibeke M. Austria, fagutviklingssykepleier, Lindeberg omsorgssenter (psykiatri/demens), Oslo kommune

Silje Marie Pedersen, fagutviklingssykepleier, Årosveien bo- og omsorgssenter, Lillestrøm, Skedsmo kommune

Torild Vogt, oversykepleier, faglig ansvarlig, Manglerudhjemmet spesialsykehjemOslo

Marianne  Aakerøe, avdelingsleder, forsterket skjermet avd. Frida, Furuheim sykehjem, Larvik kommune

Cecilie B. Ro,
 avd.sykepleier, Mandal sykehjem

Kari Rudningen Fossli, studieleder, Fagskolen innen Demensomsorg og alderspsykiatri, Tønsberg

Hege Elstad, avd.leder, forsterket skjermet avd. Strimmelen, omsorgstjenesten Jadevn., Tromsø kommune

Tone Mette Flått, 
fagleder, helsesenteret, Overhalla kommune

Foto: Freepik.com