“Tusen takk for supert TMV kurs. Det hagler inn med positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Godt å vite at de får kunnskap til å skape trygghet i seg selv og i sin arbeidshverdag både for personell og brukere/pasienter.”

Alstahaug kommune, avdelingsleder funksjonshemmede, Siw-Nina Martinus

“Mange gode praktiske , konkrete eksempler! Dette kurset handler om VERDIGHET for alle parter, både ansatte og brukere. Dette kommer veldig godt fram i undervisningen.”

IVELAND OMSORGSSENTER OG HJEMMESYKEPLEIE

“Har en del praksiserfaring og kursing, men det jeg har lært tidligere er ikke like omsorgsfullt. Løvstadmetoden passer bedre i min nåværende jobb. Takk for meget bra kurs!”

Tana kommune, helse omsorg

Referanser innen psykisk helsevern, rus/psykiatri, ROP, rusbehandling/omsorg

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes ( Rogaland psyk. sykehus, Nærlandheimen)

Oddgeir Myrstad og Monika Magnussen, TMV-trenere og -instruktører, TMV-koordinator Jæren DPS NKS, Bryne

Linda Skagestad, virksomhetsleder, forebygging og livsmestringLyngdal kommune

Elin Ingebregtsen Goderstad, avdelingsleder psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse, Lyngdal kommune

Heidi Bakke, avdelingsleder, psykisk helse/rusVennesla kommune

Vicki Daae, enhetsleder Psykisk helsearbeid og rustjeneste, Rakkestad kommune

Liv Siljan, seksjonsleder skjermet enhet, Borgestadklinikken, Skien, nå:
Sektorleder, Sektor for helse, familie og rehabilitering, Tvedestrand kommune

Ragnhild Katrine Lien, personal- og kvalitetsleder, Borgestadklinikken Ibsen, kompetansesenter rus region Sør, Skien

Sonja Lillevik Falch, avdelingsleder, Alta bo- og dagsenter (psyk./rus)

Runi V. Sommerstad, institusjonssjef; Assaf Bar-Nathan, klinikkoverlege og Runar Dankel, fagleder, Incognito klinikken rusbehandling, Oslo

Terese Vidringstad, avdelingsleder psykisk helseKvinesdal kommune

Oddny Bøe, avdelingsleiar psykisk helse og rusarbeid, omsorgsbustader og ambulerande team, Janne Lise Gullestad, verksamheitsleiar rus og psykisk helsetenester i Voss kommune

Ingunn Kragstadmoen, avdelingsleder, avdeling psykisk helse og rusMandal kommune

Berit J. Bjørkelid, kst. enhetsleder , enhet for forvaltning og utvikling, Lindesnes kommune (hjemmetjenesten)

Kristoffer Leivestad, teamleder (vpl) akutt; Monica Myhren, teamleder (spl) elektiv; Ragnhild Nordstrøm, psykologspesialist; Vestre Viken HF, Døgnbehandling psykiatri Ringerike DPS, seksjon Røyse, Hønefoss

Per Erik Bakke, ass. enhetsleder og Ole Werner Omdahl, TMV-ombud, psykiatrisk akuttpost, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

Gunn Holmen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie,  DPS Vest-Finnmark døgnenhet Jansnes, Talvik

Ragnhild Dalvik, spesialsykepleier, koordinator rus/psykoser, DPS Vest-Finnmark, Alta

Else H. Johansen, avdelingsleder og Bård Kristiansen, rusmiddelkonsulent, avd. psykisk helse og rus, Alstahaug kommune, Sandnessjøen


Referanser fra tjenester for psykisk utviklingshemmede / funksjonshemmede, autisme

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes ( Rogaland psyk. sykehus, Nærlandheimen)

Oddgeir Myrstad og Monika Magnussen, TMV-trenere og -instruktører, TMV-koordinator Jæren DPS NKS, Bryne

Linda Skagestad, virksomhetsleder, forebygging og livsmestringLyngdal kommune

Elin Ingebregtsen Goderstad, avdelingsleder psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse, Lyngdal kommune

Heidi Bakke, avdelingsled

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes

Lisa Veronica Stølen,  avdelingsleder for Heldøgnsboligene, enhet for Aktivitet og Mestring (pu/funk), Farsund kommune

John Foss, spesialpedagog , Dialog Foss veiledningBergen

Janne Johansen, fagkoordinator forsterket omsorgsteam, Stjørdal kommune

Anne Iren Istad Heggheim, avdelingsleder Borgundfjordvegen avlastningBarn, familie og integrering, Ålesund kommune

Håvard Solvang, tverrfaglig spesialist, Omsorgstjenesten Langnes, Tromsø kommune

Ann-Helen Herland Lund,  seksjonsleder Bo og Aktivitetstjenesten,  Rakkestad kommune

Silje Netland, vernepleier og spesialpedagog, Rom for mestring og utvikling, Tromsø 

Anne Karen Haaland, avdelingsleder, Habiliteringstjenesten, Lyngdal kommune

Gry Nina Ekeberg, virksomhetsleder i tjenester for funksjonshemmede, Notodden kommune

Catrine A Hines, avdelingsleder  avlastningsboligen, Tinn kommune, Rjukan

Per-Egil Gulbrandsen,  leder HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia

Siw-Nina Martinus, avdelingsleder funksjonshemmede, Alstahaug kommune, Sandnessjøen

Siri-Merethe Solheim, einingsleiar og Synnøve Marie Hestenes, avdelingsleiar, miljøarbeidartenesta, Gloppen kommune, Sandane

 Gro Elisabeth Walberg, virksomhetsleder Bo- og dagtilbud til voksne utviklingshemmedeEidsberg kommune

Linn Therese Bjerke, leder, Mosvoldtunet Hus 1, Meløy kommune, Ørnes

Rigmor Linchausen, verksemdsleiar habiliteringstenesta Bømlo kommune

Anne Austveg, tjenesteleder, og Annette Andersen, barnepleier, Helgerud barnebolig (autisme/multifunksjonshemninger), Bærum kommune

Evelyn Møgster, daglig leder Christiegården dagsenter og Nina Fredriksen, avdelingsleder Christiegården avlastning, Bergen

Tor-Einar Lien, TMV-trener, Jovanntunet bofellesskap funksjonshemmede, Arendal

Karin Rødningen og Olga Marie Storeli, fagkonsulenter, tiltak for utviklingshemma i Gol kommune

Tone-Kristin Hoff, vernepleier/rådgiver, fagteamet for utviklingshemmede, Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Sørøya

Edel Pedersen, faglig veileder, plan- og utviklingskonsulent for funksjonshemmede,
utviklingsstøtte helse og omsorg, Tromsø kommune