Burde gjennomføres for alle NAV ansatte. Alle i NAV kontoret bør delta på disse kursene. Kunne gjerne vært en dag til. Alle ledere burde gjennomgå dette. Er med på å skape et bedre arbeidsmiljø. Positivt at utenforstående holder kurs for NAV- mange nyttige innspill. Denne kurssekvensen har fokus på NAV-ansatte som jobber i mottak. Oppfølgingsteamet som jobber en-til-en på lukkede kontorer, har minst like stort behov for denne kunnskapen. Mange gode tips som kan arbeides videre med. Enkel metode, men veldig viktig å ha fokusert på den før en evt. kommer i en situasjon. God start på viktig arbeid med holdninger/kommunikasjon. Viktig at arbeidet videreføres på arbeidsplassen med instrukser og øvelser for innnarbeiding av rutiner. Bra med øvelser med veiledning. Nyttig også med videovisninger. Kjempebra kurs !

Referansegruppe NAV Aust-Agder, Birger Eggen, sikkerhetskoordinator Hilde Topland, hovedverneombud Tina Fabricius, avd.leder oppfølging, jurist, NAV Grimstad

”Prosjektet ”Profesjonell mestring av kundevold” i samarbeide med Løvstadskolen, har ført til en kraftig nedgang i vold. I år har ikke en enste NSB-konduktør blitt utsatt for vold fra passasjerer på norske tog. Antall tilløp er også langt lavere enn i fjor. På problemstrekning nummer en, Jærbanen, var det i fjor hele 28 voldsepisoder.

I år har ingen konduktører blitt utsatt for direkte vold, og bare fire ganger har det vært tilløp til vold på samme strekning. Voldsnedgangen skyldes i stor grad antivoldprosjektet. Tiltaket er en stor suksess. De konduktørene som har gjennomgått opplæringen, forteller meg at de nå er langt sikrere på hvordan de skal håndtere ubehagelige situasjoner skapt av aggressive passasjerer. 

Tryggheten og sikkerheten som de utstråler, smitter tydeligvis over på passasjerene.”
«Gjennomgående melder også personalet selv at de føler seg tryggere, og at de har fått bedre rutiner for å forebygge vold. De melder at de verken føler seg  redde for eller gruer seg til å gå på jobb lenger, eller at de blir redde når situasjoner oppstår. Resultatet er blant annet at tidligere nevnte tog ikke lenger er i fare for å bli lagt ned på grunn av bråk, uro og vold.»

Stein Fosser, sikkerhetsrådgiver, NSB persontrafikk

“Grunnleggende for denne undervisningen er at man alltid skal vise respekt for andre. Vi vil helt sikkert komme til å møte kundene med mer empati nå enn før, og det samme gjelder overfor kolleger og familie. Vi har lært hvordan vi skal roe ned situasjoner, samt at seieren og gevinsten ligger i å klare å beherske seg og at ingen av partene mister ansikt.”

Kjell Rune Haugse, togsjef, NSB Pvk

Referanser fra NAV

Sveinar Heskestad, avdelingsleder, NAV Klepp-Time

Arild Haglund, enhetsleder, NAV Rakkestad

Kari Rognved, enhetsleder, Serviceenheten, bydel Stovners servicetorg, Oslo kommune

Trond Kvaleid og  Hallstein Innvær, bedrifts-/HMS rådgivere,  Arsana HMS, Bergen

Referansegruppe NAV Førde:

Magne Kjetil Berg, leiar
Merete B. Andersen, mottaksleiar
Kurt Oslandsbotten, verneombod

Referansegruppe NAV Aust-Agder:
Birger Eggen, 
sikkerhetskoordinator
Hilde Topland, hovedverneombud
Tina Fabricius, avd.leder oppfølging, jurist, NAV Grimstad

Jørn Arne Svendsen, enhetsleder, sikkerhetsenheten med vektertjenesten Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Karl André Dale, trafikkleiar Tide ASA (HSD Buss), Bergen

Gorm Carlsen, disponent, Stavanger Parkeringsselskap KF

Heidi Lohne, 
trafikksjef, virksomhetsleder trafikk/parkering/torg,  Drammen kommune

Raymond Solaas, daglig leder, Kristiansand parkeringsselskap

Referanser fra arbeidsinkludering, vekst og attføring, bedriftshelsetjeneste

John Håvard Seland, daglig leder, Ove Jensen. teamleder Ressurssenteret/KAM Ringer i vannet, Delecto AS vekst-/attføringsbedrift for mennesker i utvikling, Kragerø

Harald Rongved, nestleder, ALF asSenter for arbeidslivsforberedelse ( for mennesker med psykiske lidelser, sosial og rusrelatert yrkeshemming), Bergen

Karin Helena Buberg,  virksomhetsleder, Hurum kompetansesenter, kvalifisering for arbeid og utdanning (voksenopplæring og flyktningetjeneste)

Inga Kristine Siri og Nina Grønstrand, daglige ledere og HMS-rådgivere, HEMIS Bedriftshelsetjeneste, Alta