Takk for et veldig lærerikt, konkret og engasjerende kurs dere gjennomførte for ansatte på Lyngdal ungdomsskole.

Kurset «Løvstadmetoden» har gitt ansatte økt kompetanse og bedre ferdigheter innenfor et av skolens viktige fokusområder som er:  «Arbeidsmiljøet ved Lyngdal ungdomsskole»  

Vi er veldig godt fornøyd både med innholdet i – og gjennomføringen av kurset. Tilbakemelding fra ansatte er veldig positive.
Dere leverer det som dere sier i «informasjonsheftet» deres. Kjempe bra 😊
På Lyngdal ungdomsskole jobber vi kontinuerlig og systematisk med  implementering av skolens grunnverdier som er Trygghet – Bli sett – Respekt og Raushet. 

Inneværende skoleår har vi spesielt fokus på at ansatte skal ha felles forståelse  av skolens ordensreglement  og ikke minst felles  holdninger og handlinger i møte med  elever, foreldre og kollega  basert på skolens verdigrunnlag.

Dere har gjennom dette kurset (teoretisk og praktisk) virkelig bidratt til å sørge for at personalet har fått god og viktig hjelp til å kunne mestre utfordrende situasjoner i møte med elever. Dette gir ansatte  økt trygghet  og økt  mestringsfølelse – noe som er  positivt for  arbeidsmiljøet og dermed positivt for elevenes skolemiljø.
Takk for et knall bra kurs 😊 

Lyngdal ungdomsskole, Terje Litland, rektor.

Takk for grundig og nyttig kursøkt. Personalet her har kun gitt gode tilbakemeldinger. Takk for veldig konkret teorikursdag før ferien- gleder oss til praksisdelen før skolestart!

Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune

Dette skulle vi hatt for lenge siden! Har allerede hatt mye bruk for teknikker som fungerer bedre

Skogsvåg skule, Knappskog skule, Kolltveit skule, PPT Øygarden kommune

Kurset var knallbra! Veldig bra kurs med både teori og praksis. Godt med oppdatering av teknikker vi bruker på arbeidsplassen. Et kurs som har fokus på forebygging og gir oss trygghet på ta vare på oss selv uten bruk av makt

Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, kurser i Stavanger og Haugesund

Enkelte av de ansatte mente det var det beste kurset de hadde hatt på 25 år og mange føler seg tryggere i rollen når de nå møter elever som har hatt en vanskelig sommer.

LILLEBY SKOLE, TRONDHEIM, REKTOR RAGNHILD SKJEVIK