Fagartikler

Fagartikler

Terapeutisk mestring av vold- eit og anna om livet

Terapeutisk mestring av vold – Eit og anna om livet

[ Les mer ]

Ungdom oppfatter tvang som vold

Psykolog Bjørn Otto Meyer ved Alternativ til Vold om offere og overgripere, om «illegitim» vold og ‘legitim personalvold’

[ Les mer ]

DARE-Durewall All-Round Ergonomi

Kurt Durewall var verdensledende med utvikling av arbeidsteknikk til beste for mange, gjennom Durewall-systemet og Durewall-metoden. Mye av prinsippene og teknikkene ligger til grunn for Løvstadskolens …

[ Les mer ]

Kurt Durewall og Løvstadskolen

Kurt Durewall var Erik Løvstads læremester i moderne, human jiujitsu, som var basis for Løvstadskolen. Begge  grunnla hvert sitt landsdekkende forbund for moderne jiujitsu, Durewall i Sverige og Løvstad …

[ Les mer ]

Klinisk bruk av TMV

Spesialpedagog med flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, beskriver her eksempler på klinisk bruk av prinsipper fra TMV.

[ Les mer ]

KRÅD- Kriminalitetsforebyggende råd

Foredragene og debatten ved konferansen i anledning KRÅDs 30 års jubileum, med videoer og presentasjoner finner du her:

[ Les mer ]

TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter gjennomførte nylig et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny …

[ Les mer ]

Mandalsmetoden og Løvstadskolen

Som et reint forebyggende tiltak har NAV  bidratt slik at ansatte på avdelinger med de tyngste demente og noe psykiatri ved Mandal sykehjem har fått kurs med Løvstadskolen i …

[ Les mer ]

TMV-hjørnet

Siden for Tanker, Motivasjon og Vekst

[ Les mer ]

Therapeutic Management of Violence (TMV)®

THERAPEUTIC MANAGEMENT OF VIOLENCE (TMV)® – A MULTICHANNEL APPROACH TO PREVENTION AND MANAGEMENT OF VIOLENCE

[ Les mer ]

TMV-trenere i Tromsø

Møter vold med en fast og kjærlig hånd– Når noen roper, da skal du hviske tilbake. Det sier sykepleier Hege Elstad, hjelpepleier Elin Simonsen og …

[ Les mer ]

Holdning viktigere enn holding

”Løvstadskolen – konfliktdemping, beskyttelsesteknikk og Terapeutisk Mestring av Vold” står det i telefonkatalogen for Kragerø. Instruktør Nils-Erik Løvstad svarer i den andre enden av røret.

[ Les mer ]

Arbeidsmiljøpris til Klokkargarden

Klokkargarden psykiatriske senter på Varhaug har fått Rogaland fylkeskommune sin arbeidsmiljøpris for 2001. Prisen vert gitt til fylkeskommunale arbeidsplasser som fremjar godt arbeidsmiljø.«Målretta arbeid med …

[ Les mer ]

Enkefru Jensen

– Ansatte i en avdeling for aldersdemente har som oppgave å hjelpe utagerende beboere. Uten effektive holdninger og mestringsmetoder, blir arbeidsdagen ekstremt slitsom og fylt …

[ Les mer ]

Terapeutisk Mestring av Vold

I et intervju med psykolog Svein Rolf Lier  i fagbladet Basis (nr.11 2000), tar ekteparet Løvstad utgangspunkt i at vold er en måte å kommunisere …

[ Les mer ]

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® – eller ?

Hva er Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, sett i forhold til kampsportbaserte konflikthåndteringskurs ( som «kontroll-, beskyttelses-, vergeteknikker» ? Spesielt vurdert på bakgrunn av …

[ Les mer ]

Livet under 18 – om holdning og holding

«Livet under 18» var et prosjekt gjennomført av Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Eva Dønnestad,  i regi av Barneombudet, Forum for Barnekonvensjonen og Barne- og familiedepartementet, …

[ Les mer ]

Yrkesetiske retningslinjer bl.a. i forhold til brukermedvirkning, tvang og makt

FO- fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, har yrkesetiske retningslinjer som bl.a. gir gode føringer til vurdering av behandlingstiltak som kan innebære bruk av tvang …

[ Les mer ]

Utfordrende atferd- tiltak

Utfordrende atferd- tiltak og behandling

[ Les mer ]

Ufordrende atferd – årsaker

Utfordrende atferd- årsaker og sammenhenger

[ Les mer ]

Uviklingshemming og psykisk helse

I boken «Utviklingshemming og psykiske helse» av Jarle Eknes (red.), skriver Trude Stenhammer i kap. om «Takling av vold og utagering på arbeidsplassen»:Løvstadskolen i Kragerø har …

[ Les mer ]

Distriktspsykiatriske senter i sør samarbeider om voldsforebygging

I HMS-sammenheng har voldstrusselen lenge vært ansett som den alvorligste risikoen i arbeidsmiljøet på de psykiatriske sentrene. Engelsvoll, Varatun, Dalane, Klokkergarden og Jæren DPS har …

[ Les mer ]

‘Unruly passengers’ – Profesjonell Mestring av Vold (P*MV™)

Denne artikkelen er basert et foredrag med demonstrasjoner på seminaret «Bråkete/voldelige passasjerer» arrangert av Luftfartsverket og flyselskapene, i Oslo 21.-22. juni 1999, og drøfter hvordan man basert …

[ Les mer ]

Aggressive passasjerer – profesjonell mestring av kundevold

Denne artikkelen er basert på foredrag og demonstrasjoner gitt på Arbeidsmiljøkongressen 1998 i Bergen, og gir dels en innføring i omfanget av voldsepisoder innenfor NSB …

[ Les mer ]

Fast men kjærlig hånd

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. …

[ Les mer ]
Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen