Løvstadskolens tverrfaglige forum

for utvikling og fremme av humanistiske holdninger og metoder i arbeid med og for mennesker:

psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes (barnevern, PPT, pu/funk/aut., psykiatri)
spesialpedagog John Foss, Bergen (skole, pu/funk/autismespekter)
spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy (skole)

TMV-instruktør Linda Marie Johansen, Oslo (demensomsorg)
TMV-instruktører Oddgeir Myrstad og Monika Magnussen, Jæren (psykiatri)
miljøterapeut/utdannet politi Christian Høy Knudsen, Alta (barnevern, skole, rus/psyk)
vernepleier og spesialpedagog Silje Gislefoss Netland, Tromsø (skole, pu/funk)
tverrfaglig spesialist Håvard Solvang, Tromsø (pu/funk)
studieleder Elvebakken vgs Kristin Aargaard, Oslo (skole)
rådgivende pedagog
Laila Hjørnevik, Skien (skole)
kreativ leder og faglig veileder Linda Gun Løvstad, Gofjell/Kragerø
faglig leder Erik Løvstad, Gofjell/Kragerø