Covid 19- forebyggende smittevern med Løvstadmetoden!

John Foss fra Løvstadskolens faglige forum minner om at det er mer viktig enn noen gang med informasjon om betydningen av plassering på grønn sone i henhold til Kroppssonemodellen vår, og opplæring i bevissthet om metodisk å vende siden til på siden av andre (Kroppsvending), særlig i behandling, omsorg og opplæring, for å forebygge smitte. Dette gjelder ikke bare profesjonelt, men også privat og sosialt

Avstand er viktig, men viktigere er plassering på grønn sone, som gjør at en kan være mye nærmere, og helt nær, når det er nødvendig for utøvelse av omsorgs-/behandlings-/opplæringsoppgaver.

Felles fokus fremover gir større trygghet for begge parter, både psykologisk, pedagogisk og terapeutisk, og er med på å forebygge/redusere smittefare

Vi unngår også taktil berøring ved ledsaging med ‘fast men kjærlig samlet hånd’

Alle våre kurs er smitteverntilpasset, og tilpasses aktuelle lokale forhold