Hele TMV-landet samles på Jæren

Instruktører, veiledere, trenere og ombud i Løvstadmetoden TMV® fra Alta i nord til Kragerø i sør  samles til den årlige kvalitetssikringsdagen/supervisjonskurset på Jæren DPS NKS

TMV-team 2018

Det er som vanlig hovedansvarlig for TMV på Jæren Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) på Bryne, Oddgeir Myrstad og Monika Magnussen, som inviterer til felles utveksling av erfaringer med TMV på mange arenaer. Oppdatering og kvalitetssikring blant annet om: TMV og  kap. 23 A til AML, Opplæringslovens kap.9A med  Aktivitetsplikten ; TMV og traumebevisst omsorg (TBO) i skole, barnevern, rus/psyk. pu/funk og demensomsorg; OAS (organisk aggressivt syndrom) og TMV;  spesielle kvinneteknikker mot vold og overgrep.