For at ikke møte med elevvold i skolen skal føre til maktkamp og motvold fra lærere og assistenter, men møtes med alternativ til vold som pedagogisk virkemiddel, benytter stadig flere skoler Løvstadkurs med opplæringsprogrammet Løvstadmetoden Pedagogisk/Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen.

Målet er trygghet for alle parter, som gir

  • Økt trygghet
  • Redusert sykefravær
  • Styrket samhold
  • Kvalitetssikret arbeids- og omsorgsmiljø
  • Positivt omdømme

Les om hva andre som har hatt kurset sier: 

Erfaringer og referanser fra skoler