Erik og Linda
Erik og Linda

Løvstad Skole AS
Løvstadskolen
Helleveien 510
3790 HELLE

Telefon: 35 98 75 75

Faglig leder Erik Lovestad Løvstad
mobil: 911 66 TMV (911 66 868)
e-post: love-tmv@lovstadskolen.no

Kreativ leder Linda Gun Lovestad Løvstad
mobil: 905 97 693
e-post: tmv@lovstadskolen.no

Lovstadkurs-spesialtjeneste041
fra v.: Gunnar, Erik og John

Spesialpedagogisk TMV-team for Vestlandet

Gunnar Kleppe Næss, mobil 907 99 839,
tmv@lovstadskolen.no

John Foss, mobil 900 54 858,
tmv@lovstadskolen.no

 

Noen av våre kursholdere:

Erik Løvstad (Kragerø)

Sjefsinstruktør

Faglig leder, pedagog, ingeniør, ergonom. 40 års erfaring nasjonalt med kurs og veiledning i Løvstadmetoden, voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk for skoler, barnevern, psykisk helse for barn og unge.

John Foss (Bergen)

Instruktør

Spesialpedagog, førskolelærer. Erfaring fra tidl. Vestlandsheimen/ Voksenopplæringen nord, Habiliteringstjenesten i Hordaland, spesialundervisning ved Åstveit ungdomsskole og tilrettelagt avdeling ved

Årstad vgs. Flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, og veiledning i enkeltsaker over hele landet.

Gunnar Kleppe Næss (Bergen)

Instruktør

Spesialpedagog, allmennlærer, ART trener og Zippy lærer. Blant annet tidligere assisterende rektor ved Træet barneskole og pedagogisk veileder i Pedagogisk Mestring av Vold for skolene i Askøy kommune. Spesialpedagog ved tilrettelagt avdeling Laksevåg vgs og Nordahl Grieg vgs, avd. sykehusskolen for barnepsykiatrisk på Haukeland US.

Silje Gislefoss Netland (Tromsø/Lørenskog)

Instruktør

Spesialpedagog, vernepleier, master i spesialpedagogikk (tvang og makt i skolen overfor enkelte elever med utviklingshemning). Har jobbet i skolen som leder, miljøarbeider og lærer. Fra 2016 hatt eget firma og jobber med kursing og veiledning inn i tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger: Rom for mestring og utvikling.

Linda Gun Løvstad (Kragerø)

Instruktør

Faglig veileder og kreativ leder, 40 års erfaring med utvikling av unike modeller og opplæringsprogram for tilpasset voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk i skolen og veiledning i særlig ressurskrevende enkeltsaker.

 

Joel Lindason Løvstad (Kragerø)

Instruktør

Mange års erfaring nasjonalt som kursholder, miljøkonsulent, på-jobben-trening og veileder i enkeltsaker, med Løvstadmetoden TMV, voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, for skoler, barnevern, omsorg for enslige mindreårige asylsøkere, psykisk helse for barn og unge, omsorgstjenester for spesielle aggresjonssyndromer.

Christian Høy Knudsen (Kristiansand)

Instruktør

Psykologi profesjonsstudium, utdannet politi, sosialkurator barnevernstjeneste, miljøterapeut og sikkerhetsansvarlig akuttinstitusjon ungdom, miljøterapeut ruskollektiv, circle of security-parenting, traumebevisst omsorg, kognitiv atferdsterapi.