Foredragene og debatten ved konferansen i anledning KRÅDs 30 års jubileum, med videoer og presentasjoner finner du her:

http://www.krad.no/nyhetsarkiv/339-se-krad-konferansen-2010-pa-youtube