Kurstilbud for serviceyrker: P*MV Service

Med basis i Løvstadskolens  40 års erfaring med opplæring i kommunikasjon, kundebehandling, konfliktløsning og voldshåndtering for serviceyrker som butikk, kontor, resepsjon, transport  er kurskonseptet Profesjonell Mestring av Vold (P*MV) utviklet spesielt for serviceyrker til P*MV Service.  Dette kurskonseptet   tilpasses  f.eks. transportsektoren  for tog, taxi, fly, båt, buss, og videre skreddersys dette de enkelte yrker og lokale behov. gjennom f.eks. P*MV  Service Buss.
Det er utviklet  kursmanualer for dette, som inneholder emner som :
hva er lov og hva er lurt; kvalitetssikring av kommunikasjon; forebygging av personalutlading med ladeprogram og ‘hurtiglader’; miljøpsykologiske tiltak; mentale og verbale sjekklister ved trusler/vold; hvordan møte/kommunisere med rus/narkotika/psykiatri; sjekklister ved ran/gissel/kapring/bombetrussel; treningsprogram (bilder med instruksjonstekst)  for fysisk håndtering i sittende og stående posisjon av bl.a. slag, spark, struping, våpen; handlingsplan for oppfølging/ivaretakelse/kollegastøtte; service og samspill ved kunde- og klagebehandling; treningsprogram for stress- og sinnemestring.
Annet eks.:  P*MV Service Trafikk/Parkering  for  trafikkbetjenter og parkeringsbetjenter i kommunale  trafikketater og  private parkeringsselskap, samt saksbehandlere og ledere i disse.

Med basis i Løvstadskolens 40 års erfaring med opplæring i kommunikasjon, kundebehandling, konfliktløsning og voldshåndtering for serviceyrker som butikk, kontor, resepsjon, transport  er kurskonseptet Profesjonell Mestring av Vold (P*MV) utviklet spesielt for serviceyrker til P*MV Service.  Dette kurskonseptet   tilpasses  f.eks. transportsektoren  for tog, taxi, fly, båt, buss, og skreddersys de enkelte yrker og lokale behov gjennom f.eks. P*MV Service Buss.
Annet eks.:  P*MV Service Trafikk/Parkering for trafikkbetjenter og parkeringsbetjenter i kommunale trafikketater og og private parkeringsselskap, samt saksbehandlere og ledere i disse.

P*MV Service er et kurs i personlig sikkerhet og felles trygghet
med hovedtema:

Kommunikasjon

Konfliktløsning

Kundebehandling

Herunder om:

Service, samspill,  klagebehandling.

Fokus er på forebygging og håndtering av utskjelling, trakassering, trusler, vold
( herunder kan inngå om ran, gissel, kapring).

Forebygging inkluderer kommunikasjon med rus/psykiatri, og miljøpsykologiske tiltak.

Mer info ( word )