Kurt Durewall og Løvstadskolen

Kurt Durewall var Erik Løvstads læremester i moderne, human jiujitsu, som var basis for Løvstadskolen. Begge  grunnla hvert sitt landsdekkende forbund for moderne jiujitsu, Durewall i Sverige og Løvstad i Norge. De deler fortsatt de samme synspunkter på hva selvforsvar er og bør være. Her kan du lese hva den svenske pioneren og læremesteren har å si om selvforsvar, hvilke prinsipper jiujitsu bygger på og hvordan man kan ta vare sin egen kropp på en human og effektiv måte.

http://durewall.com/sjalvskydd_tankesatt.html

http://durewall.com/sjalvskydd_grund.html

http://durewall.com/sjalvforsvar_grund.html

http://durewall.com/sjalvforsvar_jiujitsu.html

http://durewall.com/sjalvforsvar_tekniker.html