Lærere lærer Pedagogisk Mestring av Vold med Løvstadskolen

Foreldre overtok ansvaret for skolehverdagen mens lærerne på Kalstad skole i Kragerø var på et fire dagers kurs i Pedagogisk Mestring av Vold (PMV), forteller rektor Berit Rønning Clausen til KV.

KV.no – 22.5.2012

Foreldre overtok ansvaret for skolehverdagen mens lærerne på Kalstad skole var på voldsmestringskurs.

– Dette er ikke  et voldskurs, men et fire dagers kurs i pedagogisk mestring av vold, forteller rektor Berit Rønning Clausen til KV.

Voldsepisoder

Ved Kalstad skole har det i løpet av vinteren vært to voldsepisoder, men Rønning Clausen forteller at voldsmestringskurset ikke er en konsekvens av disse.

– Vi søkte Nav om midler til et slik kurs allerede tidlig i januar da vi så at vi hadde utfordringer i forhold til barn med atferdsproblematikk. Kalstad skole fikk tildelt 59.000 kroner til kurset, opplyser Rønning Clausen videre.

Av kursets fire dager er to allerede unnagjort. De to siste kursdagene er ikke fastsatt ennå.

Må vedlikeholdes

– Vi lærere er utdannet i forhold til undervisning, etter dette kurset vil vi også få et grunnlag i pedagogisk mestring av vold. Samtidig blir det viktig å holde denne kunnskapen ved like og trene på dette når kurset er over, sier Rønning Clausen.

20 lærere, SFO-leder, assistent og en barnevernspedagog er i ferd med å gjennomføre voldsmestringskurset. Kurset ledes av  Erik Løvstad fra Løvstadskolen som har mange års erfaring på området.

– Tema under kurset er respekt, omsorg og trygghet for hvert enkelt barn. Vi snakker mye om hvordan vi nærmer oss barnet, også om hvordan vi unngår overgrep mot barnet hvis vi må gå fysisk inn for å stoppe en handling som kan være skadelig for barnet selv, medelever eller voksne, sier kalstadrektoren.

– Gir vi nok av det som voksne, vil vi møte lite eller ingen aggresjon, mener Rønning Clausen.

Foreldre overtok

Konsekvensen av disse kursdagene er at foreldrene til barna på Kalstad skole fikk spørsmål om å overta skolehverdagen. Det klarte 21 foreldre og foresatte på en glimrende måte.

Da KV var på besøk var det aktivitetsdag som foreldre gjennomførte. Og det var nok litt ekstra stas når enten mor eller far var «lærer».

– Foreldrene og klassekontakter har gjort en fantastisk jobb og vi er veldig takknemlige for dette. Vi har flotte og positive foreldre og unger tilknyttet til skolen vår, slår rektor Berit Rønning Clausen ved Kalstad skole fast