Løvstadmetoden- i arbeid og omsorg for og med barn og unge !

Eneste program som i praksis fullt ut tilfredsstiller retningslinjene i opplæringsloven, rettighetsforskriften, helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, lov om psykisk helsevern- særlig i behandling av barn og unge- og er tilpasset traumebevisst omsorg og kognitiv behandling
Eneste metode som kan trenes sammen med brukere og ikke kan misbrukes

Løvstadkurs =

·         Unike relasjonsstyrkende metoder for omsorg av traumatiserte, overgrepsbelastede barn/unge

·         Unik kroppssonemodell som innebærer respekt i praksis og forebygger retraumatisering

·         Eneste program som fullt ut tilfredsstiller retningslinjene i rettighetsforskriften,  opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, forskrift om tvang i lov om psykisk helsevern- særlig i behandling av barn og unge

·         Dokumentert reduksjon i tvang og makt med alternativer til tvang

·         Gir synergieffekt til andre kognitive behandlingsgprogram for alternativ til vold

·         Kostnadseffektivt med oppfølging for implementering og kvalitetssikring av kommunikasjonsferdigheter

Noen erfaringer med praktisk/klinisk bruk av TMV:

 

Miljøarbeider psykisk helse/rus, Arendal, 2012:

 

Metoden virker fantastisk bra også hjemme med egne barn, og flere års erfaring med profesjonell bruk av TMV i barnevern og psykiatri bekrefter at denne form for menneskebehandling virker svært godt uansett alder, utviklingstrinn og diagnose.

 

Miljøterapeuter og miljøarbeidere psykisk helse, Bærum, 2012:

 

Et kjempebra og nyttig kurs, som jeg skal trene mye på !

Takk til kursholder, meget bra !

En tålmodig og faglig sterk kursinstruktør- et meget interessant kurs

Jeg synes det har vært svært nyttig. Et motiverende kurs med engasjerende foreleser. Svært viktige ting du tar opp. Har faktisk fått en ny giv i jobben etter dette kurset !

Kurset har et meget velbalansert fokus i forhold det totale bilde rundt temaet.

Jeg liker godt holdningene og tilnærmingen i TMV. Jeg jobber med å omforme gamle psykiatri-holdninger til TMV- og kunne stole på de !

Svært godt kurs. Gode etiske/faglige og relevante teorier. Preget av  grunnleggende godt menneskesyn. Jeg vil (som psykiatrisk sykepleier) anbefale dette kurset for mange.

Jeg er veldig fornøyd- og sliten, etter tre gode, nyttige dager- ikke minst med tydelige, bestemte metoder på læring.  Kjempebra !!  Tusen takk !

Meget godt og nyttig kurs !

Synes det var bra skreddersøm mellom teori og øvelser. Særdeles nyttig- takk !

Sammenligningsgrunnlaget mitt er både fra andre kurs med samme tema, men veldig annerledes holdninger og holdinger, og som kampsport/selvforsvarsintruktør, og dette (TMV) er etter min erfaring det mest funksjonelle  og brukervennlige for rus/psykiatri.

Som fagutviklingskonsulenter (vernepleier/sykepleier) opplevde vi at TMV-metoden passet  perfekt inn i vårt kompetanseutviklingsprogram, gjennom en felles faglig plattform, som styrker vår faglige standard og kvaliteten på våre tjenester.

 

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere, Kragerø, 2012:

 

Et utrolig bra kurs som jeg vil få glede av både i min jobb som miljøarbeider, men ikke minst som lærer.

Veldig nyttig og lærerikt kurs ! Et godt hjelpemiddel til håndtering av aggresjon og vold. Pedagogisk bra og enkelt å bruke.

Et overraskende matnyttig og velfundert kurs. Teori og handling virker godt og   ekte sammenvevd.  Usentimentalt, ujålete, direkte og holdningsendrende- godt overførbart i jobbsammenheng og i mange andre sammenhenger.

God stemning, og utmerket også som gruppeutviklende tiltak. BRA !

Bare 10´ere !

 

Vernepleiere, barnevernspedagoger og miljøterapeuter ved Larkollen ungdomshjem, 2011:

 

Ser at dette er et viktig verktøy for å gi trygghet til personal og brukere.

God pedagogisk læring. Meget interessant og lærerikt kurs, passer og bør være obligatorisk for all personale ved lignende arbeidsplasser.

Takk! Kjempefint kurs!

Etterevaluering: Godt gjennomført kurs, veldig bevisstgjørende og nyttig for anvendelse i hverdagen.

Handler mer i forkant og tenker gjennom alternativer.

God nytte i samhandling med elevene. Ser allerede nå at nytteverdien er stor!

Stort faglig utbytte , en ny måte å reflektere og vurdere situasjoner på.

Både holdning og handling! Skulle hatt dette som nyansatt!

Avledning og kommunikasjonsbiten har kommet mye til nytte i praksis!

Blitt mer bevisst på kommunikasjon med ungdom og ungdom med høy aggresjon, har fått et verktøy som miljøterapeut.

Godt og helhetlig kurs med rutinerte kursholdere.

Veldig relevant for oss på Larkollen ungdomshjem.

Veldig bra, særlig kombinasjon med trening og eksempler.

Nyttig og bra, øvelse gjør mester. Fint med TMV-ombud!

Vi har blitt tryggere i vår rolle som miljøterapeuter!

Har hatt stort utbytte av det tankemessige arbeidet, både i jobb og privat! Både i arbeidet med ungdommer og ovenfor egne barn.  

 

10 Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved Røvika ungdomssenter, Fauske,

Bufetat Region Nord, 2011:

 

Dette var et lærerikt og flott kurs som jeg gjerne reklamerer for. Har selv fått et nytt syn på hvordan man kan/skal håndtere en ubehagelig situasjon som kan oppstå.

Har hatt 3 innholdsrike dager på kurset, og fått mange nye vinklinger på TMV.

Kurset beror på et meget godt opplegg, og gjennom hele linja kvalitet på det hele. Anbefales !

Veldig trygge kursholdere- kan sitt håndtverk ! Veldig relevante eksempler ! Mye praksis=økt trygghhet ! Bra !!

Veldig nyttig med alle de konkrete eksemplene som ble vist !

Kjempelærerikt kurs, med mye lærerikt innhold.

Meget godt fornøyd. Godt og grundig gjennomført av kursholdere.

Jeg er veldig fornøyd med dette kurset. Veldig interessant og lærerikt, og vil helt sikkert få bruk for for det jeg har lært. Supert opplegg !!

Kanskje enda en kursdag med ennå mer praktiske øvinger i verbal kommunikasjon ?

Bra kurs. Forutsetter at vi fortsetter å trene på treningsprogrammet vi har fått.

Kun positive merknader. Kurset anbefales på det sterkeste !