Med Løvstadmetoden fra Alta til Arendal

Arendal og Alta i skjønn forening, med TMV som felles faglig funksjon

Etter grunnkurser i TMV lokalt, var deltakere fra Alta og Arendal/Mandal samlet i Kragerø til intensiv trener/kursholder/veileder utdanning  i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®

bilde
Arendal og Alta i skjønn forening, med TMV som felles faglig funksjon

Opplæringen har foregått over to samlinger på til sammen fem dager, og alle besto trenereksamen, som inneholdt teoritest, praksistest og pedagogisk test med videoanalyser.

Deltakerene ble sertifisert som trenere/interne kursholdere og veiledere i Løvstadmetoden TMV®

Bilde: fra v.: Knut Gihle Arvesen, Arendal; Anita Bjørnstøl, Mandal; Erik Løvstad, Løvstadskolen; Christine Sannes og Christian Høy Knudsen, Alta