Nå har vi egne Løvstad/TMV® ombud/trenere/interne kursholdere ved Borgestadklinikken

En gruppe av våre ansatte har fått opplæring av Løvstadskolen i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®

Opplæringen i 2014 foregikk over tre samlinger av to dager etter innføringskurs, og alle besto trenereksamen, som inneholdt teoritest, praksistest og pedagogisk test med videoanalyser.

Deltakerene ble sertifisert som trenere/interne kursholdere i Løvstadmetoden TMV® for Borgestadklinikken med alle dens avdelinger. De vil også sammen med tre andre fungere som Løvstad/TMV ombud lokalt på sin avdeling.

Ombudene har ansvar for implementering og kvalitetssikring av holdninger og ferdigheter fra kurs, gjennom den oppfølgende ferdighetstrening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, samt det holdningsskapende arbeid som bakgrunn for dette.

Det var i alt 7 av våre ansatte som har gjennomført opplæringen, som besto eksamen, og som nå  gjennomfører nyopplæring i Skien, på Bragernes, Loland og vår nye avdeling på Slemdal i Oslo.  Noen av disse er årlig blitt resertifisert som kursholdere, senest i 2021.

Målsettingen er å utdanne egne Løvstad/TMV  ombud også ved disse avdelingene.  Du kan lese mer om TMV og Løvstadskolen HER

De som har gjennomført opplæringen og som besto eksamen i teori, praksis og pedagogikk ihht Løvstadskolens kvalitetskrav er:

Lena Øyre, Skjermet enhet  – Mona Karlsen, Utredningsenheten – Karl Johan Haugland, Utredningsenheten  – Kari Anita Lunde, Skjermet enhet – Tonje Strand, Familieenheten – Luli Josefine Haug, Familieenheten – Heidi Steen, Avgiftningsenheten

lovstad2