Nytt kompetanseutviklingsprogram med Løvstadmetoden TMV® i Farsund kommune

Etter grunnkurs TMV, ombudskurs TMV og kursholderkurs TMV med trenerutdanning TMV ble 7 nye godkjent og sertifisert som interne kursholdere/trenere/veiledere i Løvstadmetoden TMV i Farsund kommune, for alle aktuelle tjenesteområder i kommunen, som Aktivitet og mestring (pu/funk), psykisk helse/rus og sykehjem/demensomsorgFar22