Løvstad Omsorgstjenester

Vi tilbyr TMV-konsulenter for oppdrag av kortere eller lengre varighet. TMV-konsulentene er miljøarbeidere eller miljøterapeuter med spesiell realkompetanse i forhold til omsorg og behandling av mennesker med utfordrende atferd og kan gi på-jobben veiledning i klinisk bruk av Løvstadmetoden TMV. Oppdrag som ferievikarer, støttespillere og avlastning i oppstarts- eller overgangsfaser, vikariater (ferie, helg), enkeltvakter, tilkallingsvakter, bakvakter, turnus.

Løvstad Omsorgstjenester

 

  • Vi tilbyr TMV-konsulenter for oppdrag av kortere eller lengre varighet
  • TMV-konsulentene er miljøarbeidere eller miljøterapeuter med spesiell realkompetanse på omsorg og behandling av mennesker med særlig utfordrende adferd, med erfaring fra mennesker blant annet med autisme, ADHD, aldersdemens, OAS, og kan gi på-jobben veiledning i klinisk bruk av Løvstadmetoden TMV 
  • Oppdrag som støttespillere og avlastning i oppstarts- eller overgangsfaser, prosjekter, engasjement, vikariater (ferie, helg, natt )
  • Enkeltvakter, tilkallingsvakter, bakvakter, turnus
  • Rammeavtaler, oppdragsavtaler og fakturering skjer gjennom Løvstadskolen
     
  • Vi tilbyr gjennom dette hjelp med:
  • Et trygghetsskapende tiltak som grunnlag for god omsorg og behandling, ikke oppdrag med oppbevaring/vokter/maktfunksjon, men:
  • Ressursutvikling av personale og brukere med høy kvalitet på  omsorg og menneskebehandling