Original eller kopi?

Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen er originalen 

Historikk:

Den første systematiske opplæringen i alternativ til vold i møte med vold var Løvstadskolen, som startet sin virksomhet 1976.
Løvstadskolens  40 års forskning og utvikling av form og innhold fra mykt, humant selvforsvar for spesielt barn og kvinner, via konfliktdemping/beskyttelsesteknikk for yrkesgrupper, til Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, har gjort Løvstadmetoden TMV® til det ledende nasjonale programmet i Norge, og faglig til verdens ledende når det gjelder traumebevisst ferdighetstrening i kommunikasjon, forebygging av vold og  voldshåndtering i skoler, institusjoner,   behandlingsmiljøer og omsorgsarenaer.
TMV® har dokumentert kostnadseffektiv effekt, med et kontinuerlig kvalitetssikringsprogram.
Løvstadskolens målsetting er således ikke å være størst, men best på kvalitet.

Etikk:

Det har i årenes løp vært en utstrakt  kopiering av betegnelser og teknikker fra Løvstadskolens egenutviklede og unike modeller , opplæringsprogrammer  og  copyright-beskyttede originalmateriell, uten referanse, kildehenvisning og tillatelse. Det har i noen tilfeller ført til  mindre funksjonelle teknikker,  siden det forutsetter oppdatert kompetanse på Løvstadskolens grunnleggende prinsipper for kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk.

Jus:

Lov om opphavsrett/åndsverkloven ©
Registrering av varemerker ®
Markedsføringsloven
Patentloven