Nasjonalt kompetansesenter for voldsforebygging med opplæringsprogram i voldsforebyggende kommunikasjon, rettssikkerhet og sikkerhet siden 1976.

Løvstadmetoden

Utviklet av Erik og Linda Løvstad. Evidensbaserte multimodale metoder for traumebevisst forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av aggresjon, trusler, vold. Eklektisk basert på kognitiv psykologi etter et humanistisk helhetssyn.

Løvstadkurs

Kostnadseffektiv kompetanseutvikling av kommunikasjon, konfliktløsning og klientbehandling. Tilpasset opplæring skreddersydd for ulike yrkesgrupper. Hovedfokus er forebygging av vold, og håndtering på lavest mulig konfliktnivå, med alternativer til tvang og makt.