Arbeid med psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede er et både viktig og givende fagfelt. Samtidig kan det være utfordrende å komme i posisjon for å drive ressursutvikling av personer som kan være ressurskrevende. Dette er mulig å oppnå dersom man har et trygt miljø for alle parter – både brukere, tjenesteytere og pårørende.

Løvstadkurs i TMV for habiliteringstjenester og BPA har fokus på nettopp dette – en trygg hverdag for alle parter.

Utrolig nyttig kurs, enkelt å gjennomføre øvelsene da det ble tydelig beskrevet hva en skulle fokusere på. Gjorde en veldig kroppsbevisst. Veldig interessant og fengende høre på/se på, behagelige personer. Meget nyttig og lærerikt. Bare positivt. Stor takk til dere.

Lindesnes kommune, hjemmetjenesten og bo/avlastning, 2017

Les hva andre sier om kurset her: