Referanser/brukere:  (scroll ned for siste brukere)

Barnevern, barne-/ungdomspsykiatri:

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes kommune, barnevernstjenesten

Kristina Bilicz,  institusjonssjef, psykolog , Larkollen ungdomspsyk. behandlingshjem

Åge Frisak, faglig leder,  Abcent avlastning, barnevern, omsorg, Porsgrunn

Anne Iren Istad Heggheim, avdelingsleder Borgundfjordvegen avlastning, Barn, familie og integrering, Ålesund kommune

Rolf C. Lein, daglig leder og Trond Christensen, avdelingsleder, Østbytunet  behandlingsenter, psykisk helsetjeneste for barn, Fjellhamar

Lena Braathen, leder, Jostein Efteland, avdelingsleder, Næromsorg Sør, Kristiansand

Ann-Kristin Skaugen, regionleder, Aberia Ung, Moss

Linda Kristin Lorentsen, barnevernleder, Askim kommune
Renate Torp,
barnevernleder, Trøgstad kommune

Ståle Pettersen, avdelingsleder, Vadsø ungdomssenter, Bufetat Nord

Kristin Eidissen, leder, Røvika ungdomssenter, akuttinst., Bufetat Nord, Fauske

Anita Bjørnstøl, TMV-trener, Agder-, ungdom-, behandling avd. Furuly, Mandal, Bufetat Sør

Kyrre Saupstad, seksjonssjef, Vest-Telemark barne-, ungdoms- og familiesenter, Miljøheimen, Vinje, Bufetat Sør

Maidi Lill Andersen, leder, Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Storåsen barnehjem, Leirfjord, Bufetat Nord

Liv  Siljan, tidl. enhetsleder,  Arendal ungdoms- og familiesenter, Bufetat Sør;
: leder sektor for helse, familie og rehabilitering  i Tvedestrand kommune

Jan Bøhle,  seniorkonsulent, Skjerfheimkollektivet, Bufetat Sør, Svarstad

Felix Kühn, kvalitetsrådgiver, seksjon faglig støtte, Barne-, ungdoms- og familietaten, Region Sør,  Tønsberg

Skoler, SFO :

Gunnar Kleppe Næss, tidl. assisterende rektor, Træet skole og pedagogisk veileder i Pedagogisk Mestring av Vold for skolene i Askøy kommune, nå: spesialpedagog Nordahl Grieg vgs sykehusskolen Haukeland, Bergen

John Foss, spesialpedagog, tidl. Vestlandsheimen/ Voksenopplæringen nord, Habiliteringstjenesten i Hordaland, spesialundervisning Åstveit skole, Bergen kommune og tilrettelagt undervisning Årstad VGS, Hordaland fylkeskommune,  nå: Dialog Foss veiledning, Bergen

Wencke Dahl og Magne Larsen Frigaard, undervisningsinspektører, Spesialpedagogiske tjenester SPT, Skien kommune

Jakob Lanto, virksomhetsleder, kompetanseavdelingen PPT, Tana kommune

Berit Ranveig Nilssen, rektor, Sameskolen Deanu sameskuvla i Tana

Nora Songe-Møller, rådgiver avdeling personal- og organisasjon, Rogaland fylkeskommune, videregående skoler, tilrettelagt opplæring, Stavanger

Grethe Larsen, avdelingsleder tilrettelagt opplæring, Åkrehamn vidaregåande skole, Haugesund

Ragnhild Skjevik, rektor, Lilleby skole, Trondheim kommune

Nina Zandstra, avdelingsleiar 10.trinn Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune

Mette Heimdal, rektor, Farsund ungdomsskole

Thorunn Sigurdardottir Klippen , avdelingsleder, Haug skole og ressurssenter for sammensatte lærevansker, autisme, multi-funksjonshemninger, Bærum kommune

Ingelinn Rabenorolahy Gramstad, rektor, Ytre Enebakk skole, Enebakk kommune

Mari Kolltveit, rektor, Oasen skole, Kristiansand

Kristin Eidet Robstad, kommunalsjef oppvekst,  Songdalen kommune

Anne-Grethe Andersen Hesthag, studierektor og Laila Askheim Hjørnevik, avdelingsleder opplæring i mindre grupper (tilrettelagt spesialuv.), Hjalmar Johansen videregående skole, Skien

Kari Wilhelmsen, virksomhetsleder, Steinerskolen Gjøvik-Toten

Karin Helena Buberg,  virksomhetsleder, og Lisbeth Ax Syvertsen, koordinator/fagleder, Hurum kompetansesenter for voksenopplæring og flyktningetjeneste

Cecilie Farstad, leder, Hegg skole, Lier

Magnus Dale, ass.rektor, Solberg skole i Bærum, spesialpedagogikk for epilepsirelaterte lærevansker, ved Spesialsykehuset for epilepsi(SSE), Oslo Universitetssykehus

Bjørn Ytterdal, fagleder,  Miriam Rese Marthinsen, fagkoordinator og Marit Kronen, koordinator, tilpasset opplæring, Bleiker videregående skole, Asker

Hanne Mathiassen, inspektør, Hallingstad skole, Lier

Kjetil Fagervik, studierektor, Meløy videregående skole, avd Glomfjord

Terje Valla, enhetsleder skole, Fauske kommune

Wenche Bogen Nygård, ass.rektor, Vestmyra skole, Fauske
Bjørn Knudsen, verneombud, Røvikateamet, Vestmyra skole, Fauske

Silje Netland, miljøterapeut (vernepleier og spesialpedagog) og Siw-Mona Tiber-Olsen,  avdelingsleder, Kvaløy vgs, avd  tilrettelagt opplæring, Tromsø

Astrid Brandal Øvsthus, spesialrådgjevar, Osterøy kommune, Lonevåg

Rune Sudbø, skulesjef, Rauland skule, Rauland

Ragnhild Svindland, avdelingsleder arbeidstrening og teamkoordinator Anne Katrine Higdem, Bergeland videregående skole, Stavanger

Anninette Tharaldsen og Volker Franzen, avdelingsledere tilrettelagt opplæring, Jåttå videregående skole, Stavanger

Bjørg Lohne Nygård,
avdelingsleder tilpasset opplæring , Lister videregående skole, Kvinesdal

Berit Rønning Clausen, rektor, Kalstad skole, Kragerø

Svein Rune Røksland, rektor, Lakselv skole, barneskolen og SFO

Tordis Barhaugen, fagleder og Gunn Kristin Ørbekk, miljøterapeut,  RAUS – Ringsaker Alternative Ungdomsskole, Nes

Eva Bratlie, rektor,  Gunn Flatby, uvinsp. og  Mariann Gasmann, SFO-leder
Follo barne- og ungdomsskole (FBU),
Ski
Løvstadgruppa på FBU:
Kati Gombos, Charlott Hasfjord, Ragnhild Zahl, Nils Harald
Nystuen
Bodil Kirkerød, hovedtillitsvalgt for grunnskolene i Ski kommune

Torunn Orm, rektor, Rørvik skole, Larkollen

Charlott Hasfjord, mentor, Skullerud skole, Oslo

Psykisk helsevern, rus/psykiatri, ROP, rusbehandling/omsorg:

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Sandnes ( Rogaland psyk. sykehus, Nærlandheimen)

Oddgeir Myrstad og Monika Magnussen, TMV-trenere og -instruktører, TMV-koordinator Jæren DPS NKS, Bryne

Linda Skagestad, virksomhetsleder, forebygging og livsmestring, Lyngdal kommune

Elin Ingebregtsen Goderstad, avdelingsleder psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse, Lyngdal kommune

Heidi Bakke, avdelingsleder, psykisk helse/rus, Vennesla kommune

Vicki Daae, enhetsleder Psykisk helsearbeid og rustjeneste, Rakkestad kommune

Liv Siljan, seksjonsleder skjermet enhet, Borgestadklinikken, Skien, nå:
Sektorleder, Sektor for helse, familie og rehabilitering, Tvedestrand kommune

Grete L. Mo, koordinator oppfølgingsenheten rus og psykiatri, Tvedestrand kommune

Ragnhild Katrine Lien, personal- og kvalitetsleder, Borgestadklinikken Ibsen, kompetansesenter rus region Sør, Skien

Sonja Lillevik Falch, avdelingsleder, Alta bo- og dagsenter (psyk./rus)

Runi V. Sommerstad, institusjonssjef; Assaf Bar-Nathan, klinikkoverlege og Runar Dankel, fagleder, Incognito klinikken rusbehandling, Oslo

Terese Vidringstad, avdelingsleder psykisk helse, Kvinesdal kommune

Oddny Bøe, avdelingsleiar psykisk helse og rusarbeid, omsorgsbustader og ambulerande team, Janne Lise Gullestad, verksamheitsleiar rus og psykisk helsetenester i Voss kommune

Ingunn Kragstadmoen, avdelingsleder, avdeling psykisk helse og rus, Mandal kommune

Berit J. Bjørkelid, kst. enhetsleder , enhet for forvaltning og utvikling, Lindesnes kommune (hjemmetjenesten)

Kristoffer Leivestad, teamleder (vpl) akutt; Monica Myhren, teamleder (spl) elektiv; Ragnhild Nordstrøm, psykologspesialist; Vestre Viken HF, Døgnbehandling psykiatri Ringerike DPS, seksjon Røyse, Hønefoss

Per Erik Bakke, ass. enhetsleder og Ole Werner Omdahl, TMV-ombud, psykiatrisk akuttpost, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

Gunn Holmen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie,  DPS Vest-Finnmark døgnenhet Jansnes,
Talvik

Ragnhild Dalvik, spesialsykepleier, koordinator rus/psykoser, DPS Vest-Finnmark, Alta

Else H. Johansen, avdelingsleder og Bård Kristiansen, rusmiddelkonsulent, avd. psykisk helse og rus, Alstahaug kommune, Sandnessjøen

Arbeidsinkludering, vekst og attføring, bedriftshelsetjeneste:

John Håvard Seland, daglig leder, Ove Jensen. teamleder Ressurssenteret/KAM Ringer i vannet, Delecto AS vekst-/attføringsbedrift for mennesker i utvikling, Kragerø

Harald Rongved, nestleder, ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse ( for mennesker med psykiske lidelser, sosial og rusrelatert yrkeshemming), Bergen

Karin Helena Bubergvirksomhetsleder, Hurum kompetansesenter, kvalifisering for arbeid og utdanning (voksenopplæring og flyktningetjeneste)

Inga Kristine Siri og Nina Grønstrand, daglige ledere og HMS-rådgivere, HEMIS Bedriftshelsetjeneste, Alta

Demensomsorg/psykiatri/sykehjem/hjemmetjenester:

Franzisca Rast, virksomhetsleder sykeavdelingen, Tana kommune

Monica Verdal, enhetsleder og Helen K. Eretveit, avdelingsleder, Pleie og omsorg (omsorgssenter og hjemmetjenester), Iveland kommune

Lene Skullerud, avdelingsleder post 3 langtid, Vestby sykehjem

Sigrun Peymann, avdelingssykepleier; Freddy Molina, lege; Hilde Graff, prest; Tine Andersen, ergoterapeut; Bente Schjølberg, fysioterapeut; Stovnerskogen sykehjem, Oslo

Katrine Selnes, institusjonssjef, Økern sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Arvid Lillejord, enhetsleder, Listaheimen, skjermet enhet, Farsund kommune

Marinette Henriksson, avdelingssykepleier Edwin Ruuds omsorgsboliger,  Randi Bjerk, avdelingsleder forsterket skjermet enhet, Jan-Erik Eide, virksomhetsleder Edwin Ruuds omsorgssenter, Mysen, Eidsberg kommune

Kristin Svendsen, styrer, Bakklandet menighets omsorgssenter, Trondheim kommune

Else Skjeldam, styrer, Per Stokke, driftsleder, Marte Bruheim, avdelingsleder, Tordenskiold senter, Kystad helse- og velferdssenter, Trondheim kommune/Nasjonalforeningen for folkehelse

Anne Lise Augunsrud, avdelingsleder, Rollag bygdeheim

Guro Nordgaard Siri, virksomhetsleder og Britt Kirsti Johansen, demenssykepleier, Kautokeino kommune

Ester Liborg, avdelingsleder Grinitun sykehjem, Spydeberg kommune

Elin Ingebregtsen Goderstad, fagkoordinator, Lyngdal bo- og servicesenter, nå:
avdelingsleder psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse, Lyngdal kommune

Marthe Kristin Nereng, avansert geriatrisk sykepleier, Lilleborg helsehus, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Gunn Seigerud, institusjonsleder, Fagertun sykehjem, Jaren(somatisk, skjermet og forsterket skjermet enhet) 

Vibeke M. Austria, fagutviklingssykepleier, Lindeberg omsorgssenter (psykiatri/demens), Oslo kommune

Silje Marie Pedersen, fagutviklingssykepleier, Årosveien bo- og omsorgssenter, Lillestrøm, Skedsmo kommune

Torild Vogt, oversykepleier, faglig ansvarlig, Manglerudhjemmet spesialsykehjem, Oslo

Marianne  Aakerøe, avdelingsleder, forsterket skjermet avd. Frida, Furuheim sykehjem, Larvik kommune

Cecilie B. Ro,
avd.sykepleier, Mandal sykehjem

Kari Rudningen Fossli, studieleder, Fagskolen innen Demensomsorg og alderspsykiatri, Tønsberg

Hege Elstad, avd.leder, forsterket skjermet avd. Strimmelen, omsorgstjenesten Jadevn., Tromsø kommune

Tone Mette Flått,
fagleder, helsesenteret, Overhalla kommune

Asylmottak, EMA, EMF, bofellesskap og  omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger:

Olav Strand, avd.leder, Hobøl statlige asylmottak med tilrettelagt avdeling

Kathrine Stålsett, avdelingsleder, tiltak enslige mindreårige flyktninger, Skedsmo kommune, Lillestrøm

Karin Helena Buberg,  virksomhetsleder, og Lisbeth Ax Syvertsen, koordinator/fagleder, Hurum kompetansesenter for voksenopplæring og flyktningetjeneste

Farid Ghiami, mottaksleder, Margrethe Stensland, nestleder, Stavanger mottakssenter

Margido Husvik, mottaksleder, Fagerli statlige ventemottak, Hero Norge, 
Nannestad

Gunn S. Fadnes, Hero Norge, tidl. mottaksleder Hero Mottak og Kompetanse med forsterket avd.,
Dale

Hanne Lund Solbakken, mottaksleder, Sogndal statlige mottak

Elisabet Lindroos, avdelingsleder bofellesskap enslige mindreårige flyktninger, Horten kommune

Maidi Lill Andersen, leder, Tore Ugseth, rådgiver personalutvikling, Tord Mathisen, avd.leder, Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Søvik omsorgssenter, Alstahaug ved Sandnessjøen, Bufetat Nord

Åse Berg, avd.leder EMA, Stavanger mottakssenter

Anne Beate Løvberg, leder, og Valdet Berisha, info.konsulent, Stange transittmottak ema, Ottestad

Tone Hauge, leder, Em-tiltaket (enslige mindreårige flyktninger), Voss

Tjenester for psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede, autisme:

Liv Kjersti Sandve,
psykolog, Sandnes

Lisa Veronica Stølen,  avdelingsleder for Heldøgnsboligene, enhet for Aktivitet og Mestring (pu/funk), Farsund kommune

John Foss, spesialpedagog , Dialog Foss veiledning, Bergen

Janne Johansen, fagkoordinator forsterket omsorgsteam, Stjørdal kommune

Anne Iren Istad Heggheim, avdelingsleder Borgundfjordvegen avlastningBarn, familie og integrering, Ålesund kommune

Håvard Solvang, tverrfaglig spesialist, Omsorgstjenesten Langnes, Tromsø kommune

Ann-Helen Herland Lund,  seksjonsleder Bo og Aktivitetstjenesten,  Rakkestad kommune

Silje Netland, vernepleier og spesialpedagog, Rom for mestring og utvikling, Tromsø 

Anne Karen Haaland, avdelingsleder, Habiliteringstjenesten, Lyngdal kommune

Gry Nina Ekeberg, virksomhetsleder i tjenester for funksjonshemmede, Notodden kommune

Catrine A Hines, avdelingsleder  avlastningsboligen, Tinn kommune, Rjukan

Per-Egil Gulbrandsen,  leder HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia

Siw-Nina Martinus, avdelingsleder funksjonshemmede, Alstahaug kommune, Sandnessjøen

Siri-Merethe Solheim, einingsleiar og Synnøve Marie Hestenes, avdelingsleiar, miljøarbeidartenesta, Gloppen kommune, Sandane

 Gro Elisabeth Walberg, virksomhetsleder Bo- og dagtilbud til voksne utviklingshemmede, Eidsberg kommune

Linn Therese Bjerke, leder, Mosvoldtunet Hus 1, Meløy kommune, Ørnes

Rigmor Linchausen, verksemdsleiar habiliteringstenesta Bømlo kommune

Anne Austveg, tjenesteleder, og Annette Andersen, barnepleier, Helgerud barnebolig (autisme/multifunksjonshemninger), Bærum kommune

Evelyn Møgster, daglig leder Christiegården dagsenter og Nina Fredriksen, avdelingsleder Christiegården avlastning, Bergen

Tor-Einar Lien, TMV-trener, Jovanntunet bofellesskap funksjonshemmede, Arendal

Karin Rødningen og Olga Marie Storeli, fagkonsulenter, tiltak for utviklingshemma i Gol kommune

Tone-Kristin Hoff, vernepleier/rådgiver, fagteamet for utviklingshemmede, Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Sørøya

Edel Pedersen, faglig veileder, plan- og utviklingskonsulent for funksjonshemmede,
utviklingsstøtte helse og omsorg, Tromsø kommune

Pedagogisk tilbud og rettledning til tjenester for skoler, psykisk utviklingshemmede, autisme

John Foss, spesialpedagog , Dialog Foss veiledning, Bergen

NAV, Serviceyrker:

Sveinar Heskestad, avdelingsleder, NAV Klepp-Time

Arild Haglund, enhetsleder, NAV Rakkestad

Kari Rognved, enhetsleder, Serviceenheten, bydel Stovners servicetorg, Oslo kommune

Trond Kvaleid og  Hallstein Innvær, bedrifts-/HMS rådgivere,  Arsana HMS, Bergen
http://www.arsana.no/Default.aspx?tabid=543&subtabid=676

Referansegruppe NAV Førde:

Magne Kjetil Berg, leiar
Merete B. Andersen, mottaksleiar
Kurt Oslandsbotten, verneombod

Referansegruppe NAV Aust-Agder:
Birger Eggen,
sikkerhetskoordinator
Hilde Topland, hovedverneombud
Tina Fabricius, avd.leder oppfølging, jurist
, NAV Grimstad

Jørn Arne Svendsen, enhetsleder, sikkerhetsenheten med vektertjenesten Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Karl André Dale, trafikkleiar Tide ASA (HSD Buss), Bergen

Gorm Carlsen, disponent, Stavanger Parkeringsselskap KF

Heidi Lohne,
trafikksjef, virksomhetsleder trafikk/parkering/torg,  Drammen kommune

Raymond Solaas, daglig leder, Kristiansand parkeringsselskap

se forøvrig: Kursvurderinger

Bl.a. disse institusjoner, kommuner, tiltak, bedrifter, organisasjoner har arrangert kurs, opplæring,  klinisk konsultasjon og veiledning i enkeltsaker med Løvstadskolen, noen har samarbeidet om felleskurs, andre har arrangert flere tilpassete kurs for alle: 

Siste brukere:

Lyngdal kommune, skolene: Pedagogisk/Terapeutisk Mestring av Vold (TMV skole) (Erik, Joel, Lisa, Christian)

Lyngdal kommune, helse, omsorg: grunnkurs, ombudskurs (TMV helse/omsorg) (Erik, Joel, Lisa)

Norled, Nesoddbåtene, Oslo: Profesjonell Mestring av Vold (P*MV Service) (Erik, Dennis, Joel)

Larkollen behandlingssenter, døgntilbud innen psykisk helse for ungdom (Erik, Joel)

Tvedestrand kommune, helse, omsorg, habilitering, rehabilitering: grunnkurs, ombudskurs og kursholderkurs med trener/veilederutdanning i Løvstadmetoden TMV (Erik, Joel)

Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, Stavanger (Erik, Joel, Gunnar, Oddgeir og Monika, høst 2022)

Rakkestad kommune,  Psykisk helsearbeid og rustjeneste, NAV (Erik, Joel 2022)

Farsund kommune, Listaheimen, klinisk konsultasjon og på-jobben-opplæring  (Erik, Joel sommer 22) 

Serio ungdomssenter, barnevern, Mandal (Joel, Christian, Erik 2022)

Team Olivia BoHab, heldøgns helse og omsorg, Oslo (Silje 2022)

Meløy kommune, grunnkurs (digitalt teorikurs og lokalt praksiskurs) og ombudskurs for psykisk helse/rus og pu/funk (Erik og Joel 2022)

Medvind Assistanse AS, BPA og omsorgstjenester for funksjonshemmede, Trondheim: grunnkurs, ombudskurs og kursholderkurs med trener/veilederutdanning i Løvstadmetoden TMV funk
(Erik og Joel 2022)

Helsepartner Omsorg AS, Tromsø (Silje 2022)

Farsund kommune, ombudskurs og kursholderkurs med trener/veilederutdanning for pu/funk, psykisk helse/rus og sykehjem/demensomsorg (Erik og Joel 2022)

Fyllingsdalen vgs, tilrettelagt avdeling, Bergen (Gunnar og Erlend 2022)

Stjørdal kommune, forsterket omsorgsteam og barne- avlastningsbolig (Erik og Joel 2021)

Tana sykeavdeling, klinisk konsultasjon og på-jobben-opplæring, (Erik og Joel 2021)

NAV Klepp-Time, sikkerhetskurs (Erik og Joel høst 2021)

Supervisjonskurs TMV på Jæren DPS NKS, Bryne med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere/instruktører i Løvstadmetoden TMV (Erik, Joel, Gunnar, John, Oddgeir høst 2021)

BPA Nord AS, Tromsø (Silje, høst 2021)

Tinn kommune, Mandheimen bo- og avlastning, Rjukan (Erik og Joel, høst 2021)

SPT, Spesialpedagogiske tjenester, Skien kommune (Erik og Joel, høst 2021)

HO Bolig Oslo, Assister Meg AS/ Team Olivia (Silje, høst 2021)

BPA Nord AS, Tromsø (Silje, høst 2021)

Ålesund kommune, barnevern, bo og avlastning (ombudskurs med Erik og Joel, høst 2021)

Tana kommune, helse omsorg, botjenester, omsorgstjenester, hjemmetjenester, helseavd., sykeavd. (digitale teorikurs og praksiskurs lokalt, innføringskurs og ombudskurs, Erik og Joel, høst 2021)

Iveland kommune, pleie og omsorg (omsorgssenter og hjemmesykepleie) (Erik og Joel høst 2021)

Helse/barnevern, avlastning, Ålesund kommune (Silje, høst 2021)

Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune (praksis: Gunnar og John høst 2021)

Helse/barnevern, avlastning, Ålesund kommune (Silje, sommer 2021)

Vestby sykehjem, langtidsavd. (digitalt teorikurs: Erik, teknisk co-host Nicki; praksiskurs: Joel og Erik, sommer 2021)

BPA Nord AS, Tromsø (Silje, sommer 2021)

Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune (digitalt teorikurs: Erik, teknisk co-host Dennis, sommer 2021)

Skogsvåg skule, Knappskog skule, Kolltveit skule og PPT, Øygarden kommune, (Gunnar og John, vår 2021)

Knappskog skule, Øygarden kommune (kurs/rettleiing enkeltelev) (Gunnar og John, vår 2021)

HO Bolig Oslo, Assister Meg AS/ Team Olivia (Silje, vinter 2021)

BPA Nord AS, Tromsø (Silje, vinter 2021)

Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, Stavanger og Haugesund (Erik, Joel og Gunnar, høst 2020)

Farsund ungdomsskole (Erik og Joel, høst 2020)

Farsund kommune, supervisjonskurs for TMV-trenere og -ombud (Erik og Joel, høst 2020)

Rakkestad kommune, bo og aktivitetstjenesten (Erik og Joel, høst 2020)

HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia (Silje og Joel, høst 2020)

Trener/kursholderkurs og supervisjonskurs TMV i Kragerø med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere i Løvstadmetoden TMV ( Joel og John, vår 2020)

Indre Østfold kommune, Edwin Ruuds omsorgssenter, forsterket skjermet avdeling, Mysen (Joel og Ted, vår 2020)

Supervisjonskurs med kvalitetssikring og resertifisering av ombud og trenere/kursholdere Spesialpedagogisk tjeneste (SPT) i Skien kommune (Joel og John, vår 2020)

Notodden kommune, ombudskurs (Joel og John, vår 2020)

Tinn kommune, avlastningsbolig barneautisme, kurs/rettleiing, Rjukan (Joel og John, vår 2020)

Tvedestrand kommune, kurs og veiledning OCD (Joel og John, vår 2020)

Privat Omsorg Nord, Tromsø (Silje)

Jobb Aktiv konferanse Gardermoen: Vold i skolen (Silje og Gunnar)

Notodden kommune, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse/rus (Erik og Joel)

HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia (Silje og Joel)

Ytre Enebakk skole med forsterket enhet og SFO, Enebakk kommune (Erik, Joel og Ted)

Sandgotna skole, forsterket ungdomssskole, Bergen kommune (Gunnar)

Voss kommune, psykisk helse og rusarbeid, omsorgsbustader og ambulerande team, heimesjukepleien (Erik og Joel)

Supervisjonskurs TMV på Jæren DPS NKS, Bryne med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere/instruktører i Løvstadmetoden TMV (Erik, Joel, Gunnar, John, Oddgeir)

Tiltak enslige mindreårige flyktninger i Skedsmo kommune, Lillestrøm (Erik og Joel)

Breivang videregående skole, Tromsø (Silje)

Lilleby skole, Trondheim kommune (Erik og Linda)

Ulsmåg skole, Bergen kommune (Gunnar)

Tordenskiold senter, Kystad helse- og velferdssenter, Trondheim kommune/Nasjonalforeningen for folkehelse (Erik og Linda J.)

Bakklandet mngh. omsorgssenter, Trondheim (veiledning for ressurspersoner) (Erik og Linda J.)

Borgestadklinikken Blå Kors, kompetansesenter rus, Skien (ombudskurs TMV) (Erik og Joel)

Haug skole og ressurssenter, Bærum kommune (ombudskurs og trener/kursholder/veileder utdanning Løvstadmetoden TMV) (Erik og Joel)

HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia (Silje og Joel)

Notodden kommune, tjenester for funksjonshemmede (Erik og Joel)

Sameskolen Deanu sameskuvla med PPT i Tana kommune (Erik og John)

Bokollektiv demensomsorg, Kautokeino kommune (Erik og Linda)

HEMIS Bedriftshelsetjeneste, Alta (Erik og Christian)

Delecto AS vekst-/attføringsbedrift for mennesker i utvikling, Kragerø

Hurum kompetansesenter, kvalifisering for arbeid og utdanning (voksenopplæring og flyktningetjeneste) (Erik og Joel)

Kvinesdal kommune, psykisk helse/rus, ROP (Erik og Joel)

Steinerskolen Gjøvik-Toten (Erik og Joel)

Privat Omsorg Nord, Tromsø (Silje)

Hjalmar Johansen vgs., Skien, Opplæringsplikten AML kap.23A og Opplæringsloven kap. 9A med Aktivitetsplikten, introduksjonskurs, innføringskurs, oppfølgingskurs i Løvstadmetoden TMV-voldsforebyggende tilpasset kommunikasjon for skolen (Erik og Joel)

Spesialpedagogisk tjeneste (SPT) i Skien kommune, supervisjonskurs med kvalitetssikring for ombud og trenere/kursholdere i Løvstadmetoden TMV (Erik og Joel)

Vennesla kommune, psykisk helse/rus, kursholderkurs/trenerutdanning Løvstadmetoden TMV (Erik og Joel)

Incognito klinikken rusbehandling, Oslo, ombudskurs TMV (Erik)

Oasen skoler, Kristiansand (Erik og Joel)

Gloppen kommune, miljøarbeidertenesta (funk/pu/autisme- kurs og rettleiing enkeltsak), psykisk helse/rus, demensomsorg, barnevernteneste, heimeteneste, omsorgssenter med KT/RH/KAD (Erik og Linda)

Privat Omsorg Nord, Tromsø (Silje)

Rollag kommune, demensomsorg og åpen omsorg (funk/pu/aut.) (Erik og Joel)

Vennesla kommune, psykisk helse/rus:
innføringskurs og ombudskurs TMV (Erik og Joel)

Bakklandet mngh. omsorgssenter (demensomsorg), Trondheim (Erik og Linda J.)

Hjalmar Johansen vgs., Skien

Aberia ung, Moss og Næromsorg Sør, Kristiansand:
trener/kursholderutdanning Løvstadmetoden TMV (Erik og Joel)

Kragerø kommune, demensomsorgen

Hjalmar Johansen vgs, opplæring i mindre grupper, Skien

Incognito klinikken rusbehandling, Oslo

Barnevernstjenesten i Askim kommune og Trøgstad kommune
Hjemmetjenesten og boliger psykisk helse/rus Askim kommune

Supervisjonskurs Bleiker videregående skole, Tilrettelagt Opplæring, Asker

Songdalen kommune, skolene og veiledning i enkeltsak

Studiesenter Regionalt kompetansekontor (RKK) Ytre Helgeland, Sandnessjøen

Ombudskurs Alstahaug kommune, tjeneste for funksjonshemmede og sykehjem, Sandnessjøen

Supervisjonskurs for TMV-ombud/-trenere og -instruktører med kvalitetssikring av Løvstadmetoden TMV, Kristiansand

HMS-forum Grenland, Langesund

Røvika ungdomssenter, akuttinstitusjon Bufetat Nord, Fauske

Fagertun sykehjem, Jaren

Bleiker videregående skole, Tilrettelagt Opplæring, Asker

Alstahaug kommune, tjeneste for funksjonshemmede og sykehjem, Sandnessjøen

Hegg skole, Lier

Økernhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Lyngdal kommune, psykisk helse/rus, habiliteringstjenesten, hjemmebasert omsorg, bo- og servicesenter, innføringskurs og ombudskurs Løvstadmetoden TMV

Grinitun sykehjem, demens avd. og skjermet avd., Spydeberg

Bo- og dagtilbud til voksne utviklingshemmede, Eidsberg kommune

Edwin Ruuds omsorgssenter med skjermet avd., Mysen

Økernhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune

Alta bo- og dagsenter(psyk./sykehjem)

Lilleborg helsehus, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Supervisjonskurs med kvalitetssikring og resertifisering av ombud og interne kursholdere/trenere i Løvstadmetoden TMV for Spesialpedagogisk tjeneste  (SPT) i Skien kommune

Aberia Ung barnevern, Moss og Næromsorg Sør, Kristiansand: innføringskurs og ombudskurs TMV

Supervisjonskurs TMV på Jæren DPS NKS, Bryne med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere/instruktører i Løvstadmetoden TMV

Meløy kommune, miljøtjenesten for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste, Ørnes

Sagene barnevernstjeneste, Oslo kommune

Alta bo- og dagsenter (psyk./rus)

Hjalmar Johansen vgs, spesialundervisningen, Skien
Ryggeskolene (grunnskolene i Rygge kommune)

Mandal kommune, avdeling psykisk helse og rus
Lindesnes kommune, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse og miljøteam/tjeneste for mennesker med funksjonsnedsettelse

Sykehuset i Vestfold, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, seksjon døgn psykose, Larvik
Ringerike DPS, Psyk. døgnavd. Røyse

Sikkerhetskurs for kvinner mot vold i asylmottak
(a survival kit for women against violence), Hobøl statlige mottak

Supervisjonskurs med kvalitetssikring av TMV-ombud og TMV-trenere/interne kursholdere/veiledere i Løvstadmetoden TMV for Sørlandet, Kristiansand

Fitjar Bu- og Behandlingssenter, oppfølging/kvalitetssikring TMV-ombud på enetiltak med miljø- og sikkerhetsanalyse

Stovnerskogen sykehjem, forsterket skjermet avd., Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Økern sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Fitjar Bu- og Behandlingssenter, Fitjar kommune

Spesialpedagogiske tjenester SPT, Skien kommune: kursholderkurs Løvstadmetoden

3 Bofellesskap enslige mindreårige flyktninger, Horten kommune
Flekkefjord vgs, hverdagslivstrening
Spesialpedagogiske tjenester SPT, Skien kommune: innføringskurs, ombudskurs Løvstadmetoden Pedagogisk Mestring av Vold
Bømlo kommune, habiliteringstenesta
Edwin Ruuds omsorgssenter, skjermet avd., Mysen
Østbytunet behandlingssenter, psykisk helsetjeneste for barn, Fjellhamar
Solberg skole i Bærum,
spesialpedagogikk for epilepsirelaterte lærevansker, ved Spesialsykehuset for epilepsi(SSE), Oslo Universitetssykehus
Supervisjonskurs med kvalitetssikring, Sofienberghjemmet, Oslo
Edwin Ruuds omsorgsboliger, Mysen
Borgestadklinikken, Skien, supervisjonskurser for TMV-ombud og TMV-trenere/kursholdere
Meløy videregående skole, avd Glomfjord, tilrettelagt opplæring og
Meløy kommune, barneboliger
Supervisjonskurs med kvalitetssikring av TMV-ombud og TMV-trenere/kursholdere i Farsund, Kvinesdal, Tvedestrand og Kristiansand
NAV Vennesla og Vennesla kommune

Alstahaug kommune, psykisk helse og rustjeneste, Sandnessjøen
Meløy kommune, helse og omsorg
Fagskolen innen demensomsorg og alderspsykiatri, Tønsberg
Ambulant team, Nordre DPS Moss, Sykehuset Østfold
Sund kommune, helse og  omsorg (psykiatritenesta, heimetenesta, tiltak for funksjonshemma)
SMI-skolen i Aust-Agder, Arendal
Vadsø ungdomssenter, Bufetat Nord
Sikkerhetseininga, vektertjenesten, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Supervisjonskurs på Jæren DPS NKS, Bryne for Løvstad/TMV-ombud,
-trenere og -instruktører på Sør- og Vestlandet
Legevakten i Arendal
Kvinnekurs for  beboere ved Hobøl statlige asylmottak med tilrettelagt avdeling
Vennesla kommune, psykiatrisk bofellesskap
Røvika ungdomssenter, akuttinstitusjon Bufetat Nord, Fauske
Åråsveien bo- og omsorgssenter, Lillestrøm, Skedsmo kommune
Ostra Consult: Sel statlige asylmottak, Otta og
Hobøl statlige asylmottak med tilrettelagt avdeling, Elvestad
Lindeberg omsorgssenter, Oslo (psykiatrisk avd., forsterket skjermet avd. og skjermet avd. for demens)
Skjerfheimkollektivet, Svarstad, Bufetat Sør
Skolene i Fauske kommune
Økernhjemmet, Oslo (demens)
SMI-skolen i Aust-Agder, Arendal (skole for sosial-medisinske inst.,
barnevernsinst., b/u psyk)
Osterøy kommune, sektor undervisning og oppvekst : skolene, PPT, barnevern
Alta ungdomssenter, Bufetat Nord, Agder behandling ungdom, Bufetat Sør, og Næromsorg Sør (NOS):  trener/kursholderopplæring i Løvstadmetoden TMV®
Kvaløy videregående skole, tilrettelagt opplæring, Tromsø kommune-
kurs  i Løvstadmetoden/Pedagogisk Mestring av Vold (PMV)™ og veiledning på enkeltsaker
Varden skole, Alvøen skole og Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, Bergen-
kurs og veiledning på enkeltsaker
Bærum kommune, rus og psykososial oppfølging ( oppfølgingstjenesten for psykisk helse, rustjenesten, sosialfaglig tjeneste)
Steinerskolen på Skjold, Bergen

Lonevåg skule, Osterøy -kurs og rettleiing på enkeltsaker
Borgestadklinikken, kompetansesenter for rusbehandling, Skien-
kurs og trener/kursholderopplæring i Løvstadmetoden TMV®
Supervisjonskurs på Jæren DPS NKS, Bryne for Løvstad/TMV-ombud,
-trenere og
-instruktører på Sør- og Vestlandet
Tvedestrand kommune, psykisk helse team
Securitas miljøvektertjeneste, Bergen
Skoler i kommunene i Indre Østfold, Spydeberg
Bærum kommune, Vestre Hauger Bo og Natthjem
Supervisjonskurs for TMV-ombud og TMV-trenere i Farsund og Kvinesdal kommuner
Bærum kommune, ressurssenter for psykisk helse, Bjørnegård psykososiale senter
Larvik kommune, demensomsorg og tjenester for funksjonshemmede
Bærum kommune, HMS-tjenesten
Haukeland universitetssjukehus, akuttmottaket, Bergen

Hvaler kommune, tjenester for barn og unge, 3 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
Kirkebygden skole, Våler i Østfold
Bærum kommune, rus og psykososial oppfølging ( oppfølgingstjenesten for psykisk helse, rustjenesten, sosialfaglig tjeneste)
Tvedestrand kommune, sykehjemmet, skjermet avd.
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, avd. inkludering og omsorg, Bergen
Bærum kommune, alle boliger psykisk helse
Hallingstad skole, Hundremeterskogen, for elever med spesielle behov, Lier
Rauland skule, Vinje
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, avd. inkludering og omsorg, Bergen
Bærum kommune, boliger psykisk helse
Rauland skule, Vinje
Ytre Enebakk skole, Enebakk
Østbytunet behandlingssenter, Lørenskog
Brekkeski boliger for personer med utviklingshemming,
Bærum kommune
Supervisjonskurs TMV for Askim kommune, hjemmesykepleien

Supervisjonskurs for TMV-ombud Midt-Finnmark DPS, Alta/Jansnes og Alta ungdomssenter
Supervisjonskurser/klinisk konsultasjon for prosjekt i Drangedal kommune
Sykehuset Innlandet, Reinsvoll, psykiatriske akuttposter
Supervisjonskurser i Kristiansand for TMV-ombud og TMV-trenere  på Sørlandet
Tromsø kommune, omsorgstjenester, fagteam for utviklingshemmede- kurs, supervisjon og kvalitetssikring av TMV-ombud og TMV-trenere
Supervisjonskurs på Jæren DPS NKS, Bryne for TMV-ombud, TMV-trenere og
TMV-instruktører på Sør- og Vestlandet
Prosjektledelse med supervisjon/klinisk konsultasjon/rettleiing for vgs i Hordaland fylkeskommune, opplæringsavd., Bergen
Alta ungdomssenter, Bufetat Nord
Askim kommune, hjemmesykepleien
Aberia NKGK, barneverns inst. Østfold, Oslo
Arendal kommune, Ressursenteret Asdal skole, for sammensatte lærevansker, multifunksjonshemninger, autisme og Jovanntunet bofellesskap funksjonshemmede
Christiegården dagsenter og avlastning, Bergen
Garnes videregående skole, Bergen
Ytrebygda skole, Bergen
Arendal kommune, Psykisk Helse & Rus
For Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjenste, Rogaland fylkekommune:
Bergeland videregående skole, Stavanger
Os kommune, teneste for funksjonshemma
Hamar katedralskole, vgs.
Bærum kommune, boliger psykisk helse: “Hvem er den gode hjelper ?”
Hagen behandlingsenhet, BUP døgnavdeling, Innlandet sykehus, Brummundal
Langjordet bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere, Kragerø
Helgerud barnebolig (autisme/multifunksjonshemminger), Bærum kommune
Sykehjemsetaten i Oslo, prosjekt forebygging av vold
Boliger psykisk helse (alle), Bærum kommune
Skolene i Oppegård kommune
Brønnerud skole, Ås
Næromsorg Sør, barnevern og foreldreveiledning, Kristiansand
Kick-off prosjekt forebygging av vold, Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Vest-Telemark barne-, ungdoms og familiesenter, Vinje, Bufetat Sør
Supervisjonskurs for TMV-ombud, TMV-trenere, TMV-instruktører og TMV-konsulenter i Bergen/Askøy, Kvinesdal og Jæren
Kalstad skole, barneskole med SFO, Kragerø
Skjerfheimkollektivet, Svarstad, Bufetat Sør/Klokkergårdenkollektivet, Arneberg/
Jarlsberg ungdoms- og familiesenter, Sandefjord, Bufetat Sør
Larvik kommune, skjermet avd. Frida
Drangedal kommune, Neslandstunet omsorgsbolig, kurs, supervisjon/rettleiing/ klinisk konsultasjon
Jåttå videregående skole, Stavanger, tilrettelagt opplæring
Farsund kommune, skjermet enhet:  kurs, miljø-og sikkerhetsanalyse, veiledning/klinisk konsultasjon;  trenerutdanningsprogram TMV også for psykisk helse, funksjonshemmede og NKS Jæren Distrikts Psykiatriske Senter, Bryne og
Kristiansand kommune, Sosiale Forebyggende Tjenster (rus/psykiatri)
Jibbe ungdomssenter, Halden, Bufetat Øst
Vadsø ungdomssenter, Bufetat Nord
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo, verneombudskurs
Ostra Consult: Sel statlige asylmottak, Otta og
Hobøl statlige asylmottak med forsterket avdeling, Elvestad
Lister videregående skole, Kvinesdal, tilpasset opplæring
Røvika ungdomssenter, Fauske, Bufetat Nord
Follo barne- og ungdomsskole, Ski (spesialskole for elever med lærevansker og omfattende behov for tilrettelagt undervisning i Follokommunene)
Manglerudhjemmet, spesialsykehjem for demens og alderspsykiatri, Oslo kommune
Hjemmesykepleien i Åseral kommune (rus/psykiatri/demens)
Åsane skole, Kristiansand
Åseralheimen (demens/psykiatri)
Furuhaugen bo- og avlastningsenter og Olav Bjordalsvei avlastning, Bergen
Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem/Rørvik skole, Larkollen
Kvinesdal kommune, trenerutdanningsprogram TMV
Bærum kommune, ombudskurs TMV
Kvaløya videregående skole, Tromsø, PMV
Spesialtjenesten, Bergen, TMV/PMV
Odda BedriftsHelseTjeneste, SMV
Fovn- bofellesskap psykisk helse nye boliger, Folkvangveien, Bærum kommune
Sofienbergsenteret (demens/psykiatri), Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Kvinesdal kommune (psykiatri/puh)
Autismeprosjekt Nygård skole/Søgne kommune
Økern sykehjem, Oslo kommune, grunnkurser og ombudskurs TMV
KIBO- bofellesskap psykisk helse nye boliger, Bærum kommune
Videregående skoler i Nord-Trøndelag (spesialundervisning og tilpasset opplæring)
RAUS – Ringsaker Alternative Ungdomsskole, Nes
Kommunal barnevernstjeneste i Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy kommune
NAV Leirfjord
Lakselv skole, barneskolen og SFO
Supervisjonskurser for TMV-ombud og TMV-trenere i Bergen/Askøy og på Jæren
Stavanger Mottakssenter, Hero
Demensforum i Follo, Ski
Kristiansand kommune (rus/psykiatri, sosiale og forebyggende tjenester)
FO Telemark, fagdager for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger, og studenter ved Høyskolen i Telemark
Nøklevann skole (byomfattende spesialgrupper for språk- og lærevansker), Oslo
ALF as, senter for arbeidslivsforberedelse, Bergen
NAV Førde
Stange transittmottak EMA, Hero, Ottestad
Fagdag for FO , Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i Sogn og Fjordane
Bleiker videregående skole, tilpasset opplæring, Asker
Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Søvik omsorgssenter,(enslige mindreårige asylsøkere), Alstahaug, Sandnessjøen, og Storåsen barnehjem, Leirfjord, Bufetat Nord
Norpark- Norges parkeringsforening, etterutdanning off. trafikkbetjenter, Gardermoen
Arendal ungdoms- og familiesenter, Bufetat Sør
Fagerli statlige ventemottak, Hero, Nannestad
Mandal sykehjem, tillitsprosjektet
NAV Aust-Agder (alle NAV-kontorene)
TMV-ombud og TMV-trenere på Sørlandet, Sørvestlandet og Vestlandet:
supervisjonskurs Dale, Sandnes
Møglestu videregående skole, Lillesand
Grunnskolene, Askøy kommune
Fitjar bu og behandlingssenter, Stord
Arendal kommune, omsorgstjenester for puh
Øygarden kommmune (puh)
Jentespranget, barnevern for jenter, Stord
Røverstien barnebolig (autisme/multifunksjonshemninger)/
Haug skole og ressurssenter med SFO (sammensatte lærevansker, autisme, multi-funksjonshemninger), Bærum kommune
Em-tiltaket (enslige mindreårige flyktninger), Voss og Voss familie- og barnevernsenter
Nordby bo- og arbeidskollektiv (unge voksne puh/aut.) og Glitterudveien barnebolig,
Bærum kommune
Økern sykehjem, Oslo kommune
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS)/ DPS Midt-Finnmark, døgnavd., Lakselv
Fagdager for FO Agder, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i Aust-Agder
Arendal kommune, prosjekt opptrapping psykisk helse
UDI, Regionkontor Oslo, asylmottakene i Oslo/Akershus
Barnevernsamarbeidet i Vest Telemark, Kviteseid
Grimstad kommune, boveiledertjenesten
Tjenestetilbud for psykisk utviklingshemmede, bydel Stovner, Oslo
Østbytunet barnepsykiatriske behandlingssenter og skole, Fjellhamar
Grimstad kommmune, hjemmetjenesten (psykiatri/rus)
Eidsvoll omsorgssenter for barn (enslige mindreårige asylsøkere), Bufetat Øst
Mandal ungdoms- og familiesenter, Bufetat Sør
Østfold fylkeskommunale grunnskole
St.Hansgården ungdomssenter, Kristiansand, Bufetat Sør
Stord kommune (demens, puh)
Helgeland ungdomssenter (rus), Sandnessjøen, Bufetat Nord
Alstahaug kommune, psykisk helse (psykiatri/rus), Sandnessjøen
Klinikk psykisk helse og rus, Helse Finnmark
Manglerudhjemmet spesialsykehjem/ Høgskolen i Oslo
Vestlisvingen barnebolig (autisme) avlastning, spesielle tjenester bydel Stovner, Oslo
DPS Vest-Finnmark, Alta/Talvik
Utlendingsdirektoratet, Regionkontor Vest, Bergen (kurs i Førde, Bergen og Stavanger for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland)
Furuhaugen bo- og avlastningssenter, Bergen
Grimstad kommune (sosialtjenesten og barneverntjenesten)
5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam
Fredensborg bosenter (byomfattende for bostedsløse), Oslo kommune
Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem, Larkollen
Skjærviken ungdomspsykiatriske behandlingshjem, Fredrikstad
Grimstad kommune (autisme, ADHD, psykiatri, demens)
Bergstien ungdomshjem og Fjellveien ungdomshjem, Vadsø, Bufetat Nord
Alrekstad skole, Bergen
Volda komune, skolene
Ørsta kommune, skolene
Hero Mottak og Kompetanse as, Dale mottak ved Sandnes (asylmottak med avd. for Enslige Mindreårige og Forsterket Avd.)
Psyk. sentre / DPS på Jæren:
Engelsvoll, Varatun, Bryne, Sandnes, Sola og Dalane +Trenerutdanning
Factor Insurance Brokers as , Oslo (forsikringsmegling)
Kragerø kommune, puh/skole/SFO
Servicetorget, bydel Stovner, Oslo kommune
Arendal kommune (rus/psykiatri) +Trenerutdanning
Tvedestrand kommune (rus/psykiatri/demens) +Trenerutdanning
Tide kompetanse (trafikk), Bergen +Trenerutdanning
Lørenskog kommune, skolene
Sola DPS
Lindeberg omsorgssenter (demens/psykiatri), Oslo kommune
Prosjekt Olav Bjordalsvei (psykiatri/adferd), Bergen
Kringsjå MultifunC, Oslo
Overhalla kommune
Tromsø ungdomssenter (MultifunC)
Tromsø kommune, helse og omsorg +Trenerutdanning
Frydenberg ungdomshjem, Oslo
Borger Withsgt. ungdomshjem, Oslo
Tangen barneverninstitusjon, Oslo
Senter adferdstiltak, Ballangrud barnevernsenter
Alfheim ungdomssenter, Halden
Norpark/Parkinor div. selskap
Sandefjord ungdomssenter (MultifunC)
Sandefjord kommune, pu
Stjørdal ungdomssenter (MultifunC)
Bergen ungdomssenter (MultifunC)
BUS Akutten, Barnevernets ungdomssenter akutt- og utredningsinstitusjon, Oslo
Biermannsgate akutt- og utredningsinstitusjon, Oslo
Ås ungdomssenter (MultifunC)
Stavanger Parkeringsselskap KF
Follo akutt- og korttidsinstitusjon, Vestby
Nes ungdomshjem, Tvedestrand
Ervald arbeids- og aktivitetssenter (pu, autisme), bydel Bjerke, Oslo
Skullerud skole (ADHD), Oslo
Kristiansand parkeringsselskap
Stovner sosialkontor, Oslo
Seljelia barnevernsenter, barneavd./ BUP døgnavd. Seljelia, Gjøvik
NORPARK lederkurs trafikk/parkering
Klosterskogen v.g.skole, autistavd., Skien
Økern alders- og sykehjem, Oslo
Hareid kommune, pleie og omsorg (pu, demens,  heimesjukepleie, skule)
Naustdal kommune, pleie og omsorg (pu, psykatri,demens)
Førde kommune, pleie og omsorg (pu, psykiatri/rus, demens)
Drammen kommune, trafikketaten
Fagforbundet, Oslo
Gjøvik kommune, servicetorget
Gaia trafikk, Bergen
HSD Buss, Bergen
Arsana HMS, Bergen
Klokkergarden psyk. senter, Varhaug
Engelsvoll psyk. senter, Klepp
Varatun psyk. senter, Sandnes
Jæren DPS NKS, Bryne
Dalane DPS, Egersund
Stord sjukeheim, Leirvik
Knutsaåsen eldresenter, Leirvik
Årdal kommune, pleie og omsorg
Kringsjå barnepsyk. døgnenhet, Oslo
Drammen kommune, HMS/sos.tjenesten
Egersund kommune, pleie og omsorg
Hasvik kommune, pleie og omsorg, Sørøya
Linderud omsorgssenter, (demens) Oslo
Hellerud bydel, Haugerud område,  (pu) Oslo
Lunden bolig (autisme), bydel Bjerke, Oslo
Kroken sykehjem, avd. Strimmelen, undervisningssykehjemprosjektet, Tromsø
Bragernes nettverk, skoler Drammen
Lillesand kommune, kommunal habiliteringstjeneste
Frydenlund skole og ressurssenter, Strømmen
Aust-Agder fylkekommune, fylkesbarnevernet (alle inst.)
Helse Møre/Romsdal, Molde sykehus og psyk. storavd. Hjelset
Jeløy skole, Moss
Grimstad kommune, boveiledertjenesten
Austevoll kommune, pleie og omsorg, Bekkjarvik
Aust-Agder sykehus HF, psyk. avd.
Kvammen gård, Melhus (barnevern)
Rå v.g. skole, Borkenes
Fylkesbarnevernet i Vestfold, Skjerfheim kollektivet
Sykkylven kommune
Stryn kommune
Voss kommune
Skien kommune, pu
Porsgrunn kommune, pu
Maridalsvn. omsorgsbolig, Sogn bydel, Oslo
Østensjø sosialkontor, Oslo
Finnøy kommune, pu
Drangedal kommune, pu
Nedre Eiker kommune, sosialkontoret
Nedre Eiker kommune, pleie og omsorg (pu og demens)
Hå kommune, Nærbø (pu)
Telemark fylkeskommune, fylkesbarnevernet
Olaviken behandlingssenter, Askøy (demens)
Rælingen kommune, pu

Askøy kommune, pu
Sandnes kommune, pu
Sentralsykehuset i Akershus, ungdomspsyk. avd.
Tromsø Taxi
Haukeland sykehus, sikkerhetsavd. (vekter/parkering/resepsjon/akuttmottak), Bergen

Tidligere har bl.a.  disse institusjoner, kommuner, bedrifter  arrangert Løvstadkurs:

Hordaland fylkeskommune, kontoret for kompetanseutvikling
Sandviken sykehus, sikkerhetsavd., Bergen
Haukeland sykehus, psyk. avd., barnepsyk. avd. og ungdomspsyk. avd., Bergen
Dr.Martens sykehus, Bergen
Valen sjukehus
Ålesund sykehus, psyk. avd.

DPS Midt-Finnmark, Lakselv

Haukås internat (rus/psyk.), Bergen
Loland behandlingssenter (rus), Kr. sand
Rogaland A-senter, Stavanger
Rehabiliteringskontoret (rusinst.), Oslo
Oppland psyk. sykehus, Reinsvoll
Sanderud sykehus, Hamar
Rogaland psyk. sjukehus, Dale/Stavanger                                                                                                Åsgård sykehus, Tromsø                                                                                                                        Nordland psyk. Sykehus, Bodø
Trøndelag psyk. sykehus, avd. Østmarka og avd. Brøset
Reitgjerdet sykehus, Trondheim
Sentralsykehuset i Akershus, psyk. avd., Lørenskog
Gaustad sykehus, Oslo
Telemark sentralsykehus, psyk. avd., Skien
Dikemark sykehus, Asker
Irma/Jens Evensen butikkene, Oslo
Oslo Handelstandsforening
Arbeidsformidlingen Oslo
Fylkesbarnevernet i Vestfold (alle inst.)

Fylkesbarnevernet i Telemark (alle inst.)

Fylkesbarnevernet i Hedmark (alle inst.)

Fylkesbarnevernet i Rogaland (alle inst.)

Fylkesbarnevernet i Hordaland (alle inst.)

De fleste spesial/adferdsskolene

De fleste sentralinst. for HVPU (som Vestlandsheimen, Bakkebø, Nærlandheimen, Hellandheimen, Åkershagan, Dagsrudheimen, Hallsetheimen, Trastad gård)

En rekke sosialkontorer og andre offentlige kontorer

Spesialkurs for:
funksjonshemmede,
kvinner,
barn;

spesielle yrkesgrupper bl.a. innen sosial, service, skoler, samt foreldreforeninger/familie/pårørendekurs ved ADHD, autisme, OAS o.a. syndromer.