Lyngdal kommune, alle grunnskolene
Lyngdal kommune, alle enheter i helse og omsorg 
Norled, Nesoddbåtene, Oslo
Larkollen behandlingssenter, døgntilbud innen psykisk helse for ungdom 
Tvedestrand kommune, helse, omsorg, habilitering, rehabilitering
Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, Stavanger 
Rakkestad kommune,  Psykisk helsearbeid og rustjeneste, NAV 
Farsund kommune, Listaheimen, klinisk konsultasjon og på-jobben-opplæring  
Serio ungdomssenter, barnevern, Mandal 
Team Olivia BoHab, heldøgns helse og omsorg, Oslo 
Meløy kommune
Medvind Assistanse AS, BPA og omsorgstjenester for funksjonshemmede, Trondheim
Helsepartner Omsorg AS, Tromsø 
Farsund kommune, ombudskurs og kursholderkurs med trener/veilederutdanning for pu/funk, psykisk helse/rus og sykehjem/demensomsorg 
Fyllingsdalen vgs, tilrettelagt avdeling, Bergen 
Stjørdal kommune, forsterket omsorgsteam og barne- avlastningsbolig 
Tana sykeavdeling, klinisk konsultasjon og på-jobben-opplæring, 
NAV Klepp-Time, sikkerhetskurs 
Supervisjonskurs TMV på Jæren DPS NKS, Bryne med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere/instruktører i Løvstadmetoden TMV 
BPA Nord AS, Tromsø 
Tinn kommune, Mandheimen bo- og avlastning, Rjukan 
SPT, Spesialpedagogiske tjenester, Skien kommune 
HO Bolig Oslo, Assister Meg AS/ Team Olivia 
BPA Nord AS, Tromsø 
Ålesund kommune, barnevern, bo og avlastning 
Tana kommune, helse omsorg, botjenester, omsorgstjenester, hjemmetjenester, helseavd., sykeavd. 
Iveland kommune, pleie og omsorg 
Helse/barnevern, avlastning, Ålesund kommune 
Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune 
Helse/barnevern, avlastning, Ålesund kommune 
Vestby sykehjem, langtidsavd. 
BPA Nord AS, Tromsø 
Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune 
Skogsvåg skule, Knappskog skule, Kolltveit skule og PPT, Øygarden kommune, 
Knappskog skule, Øygarden kommune 
HO Bolig Oslo, Assister Meg AS/ Team Olivia 
BPA Nord AS, Tromsø 
Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, Stavanger og Haugesund 
Farsund ungdomsskole 
Farsund kommune, supervisjonskurs for TMV-trenere og -ombud 
Rakkestad kommune, bo og aktivitetstjenesten 
HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia 
Trener/kursholderkurs og supervisjonskurs TMV i Kragerø med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere i Løvstadmetoden TMV 
 
Indre Østfold kommune, Edwin Ruuds omsorgssenter, forsterket skjermet avdeling, Mysen 
SPT Skien Kommune Spesialpedagogisk tjeneste 
Notodden kommune, habilitering
Tinn kommune, avlastningsbolig barneautisme, kurs/rettleiing, Rjukan 
Tvedestrand kommune, kurs og veiledning OCD 
Privat Omsorg Nord, Tromsø 
Jobb Aktiv konferanse Vold i skolen, Gardermoen
Notodden kommune, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse/rus 
HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia 
Ytre Enebakk skole med forsterket enhet og SFO, Enebakk kommune 
Sandgotna skole, forsterket ungdomssskole, Bergen kommune 
Voss kommune, psykisk helse og rusarbeid, omsorgsbustader og ambulerande team, heimesjukepleien 
Supervisjonskurs TMV på Jæren DPS NKS, Bryne med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere/instruktører i Løvstadmetoden TMV 
Tiltak enslige mindreårige flyktninger i Skedsmo kommune, Lillestrøm 
Breivang videregående skole, Tromsø 
Lilleby skole, Trondheim kommune 
Ulsmåg skole, Bergen kommune 
Tordenskiold senter, Kystad helse- og velferdssenter, Trondheim kommune/Nasjonalforeningen for folkehelse 
Bakklandet mngh. omsorgssenter, Trondheim 
Borgestadklinikken Blå Kors, kompetansesenter rus, Skien 
Haug skole og ressurssenter, Bærum kommune 
HO Bolig Oslo, Assister Meg AS, et selskap i Team Olivia 
Notodden kommune, tjenester for funksjonshemmede 
Sameskolen Deanu sameskuvla med PPT i Tana kommune 
Bokollektiv demensomsorg, Kautokeino kommune 
HEMIS Bedriftshelsetjeneste, Alta 
Delecto AS vekst-/attføringsbedrift for mennesker i utvikling, Kragerø

Hurum kompetansesenter, kvalifisering for arbeid og utdanning 
Kvinesdal kommune, psykisk helse/rus, ROP 
Steinerskolen Gjøvik-Toten 
Privat Omsorg Nord, Tromsø 
Hjalmar Johansen vgs., Skien, Opplæringsplikten AML kap.23A og Opplæringsloven kap. 9A med Aktivitetsplikten, introduksjonskurs, innføringskurs, oppfølgingskurs i Løvstadmetoden TMV-voldsforebyggende tilpasset kommunikasjon for skolen 
SPT Skien kommune, Spesialpedagogisk tjeneste 
Vennesla kommune, psykisk helse/rus
Incognito klinikken rusbehandling, Oslo, ombudskurs TMV 
Oasen skoler, Kristiansand 
Gloppen kommune, miljøarbeidertenesta 
Privat Omsorg Nord, Tromsø 
Rollag kommune, demensomsorg og åpen omsorg 
Vennesla kommune, psykisk helse/rus

innføringskurs og ombudskurs TMV 
Bakklandet mngh. omsorgssenter 
Hjalmar Johansen vgs., Skien

Aberia ung, Moss og Næromsorg Sør, KristiansandKragerø kommune, demensomsorgen
Hjalmar Johansen vgs, opplæring i mindre grupper, Skien
Incognito klinikken rusbehandling, Oslo
Barnevernstjenesten i Askim kommune og Trøgstad kommune
Hjemmetjenesten og boliger psykisk helse/rus Askim kommune
Supervisjonskurs Bleiker videregående skole, Tilrettelagt Opplæring, Asker
Songdalen kommune, skolene og veiledning i enkeltsak
Studiesenter Regionalt kompetansekontor (RKK) Ytre Helgeland, Sandnessjøen
Ombudskurs Alstahaug kommune, tjeneste for funksjonshemmede og sykehjem, Sandnessjøen
Supervisjonskurs for TMV-ombud/-trenere og -instruktører med kvalitetssikring av Løvstadmetoden TMV, Kristiansand
HMS-forum Grenland, Langesund
Røvika ungdomssenter, akuttinstitusjon Bufetat Nord, Fauske
Fagertun sykehjem, Jaren
Bleiker videregående skole, Tilrettelagt Opplæring, Asker
Alstahaug kommune, tjeneste for funksjonshemmede og sykehjem, Sandnessjøen
Hegg skole, Lier
Økernhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Lyngdal kommune, psykisk helse/rus, habiliteringstjenesten, hjemmebasert omsorg, bo- og servicesenter, innføringskurs og ombudskurs Løvstadmetoden TMV
Grinitun sykehjem, demens avd. og skjermet avd., Spydeberg
Bo- og dagtilbud til voksne utviklingshemmede, Eidsberg kommune
Edwin Ruuds omsorgssenter med skjermet avd., Mysen
Økernhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
Alta bo- og dagsenter(psyk./sykehjem)
Lilleborg helsehus, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Supervisjonskurs med kvalitetssikring og resertifisering av ombud og interne kursholdere/trenere i Løvstadmetoden TMV for Spesialpedagogisk tjeneste  (SPT) i Skien kommune
Aberia Ung barnevern, Moss og Næromsorg Sør, Kristiansand: innføringskurs og ombudskurs TMV
Supervisjonskurs TMV på Jæren DPS NKS, Bryne med kvalitetssikring og resertifisering av ombud/ trenere/interne kursholdere/veiledere/instruktører i Løvstadmetoden TMV
Meløy kommune, miljøtjenesten for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste, Ørnes
Sagene barnevernstjeneste, Oslo kommune
Alta bo- og dagsenter (psyk./rus)
Hjalmar Johansen vgs, spesialundervisningen, Skien
Ryggeskolene (grunnskolene i Rygge kommune)
Mandal kommune, avdeling psykisk helse og rus
Lindesnes kommune, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse og miljøteam/tjeneste for mennesker med funksjonsnedsettelse
Sykehuset i Vestfold, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, seksjon døgn psykose, Larvik
Ringerike DPS, Psyk. døgnavd. Røyse
Sikkerhetskurs for kvinner mot vold i asylmottak
(a survival kit for women against violence), Hobøl statlige mottak
Supervisjonskurs med kvalitetssikring av TMV-ombud og TMV-trenere/interne kursholdere/veiledere i Løvstadmetoden TMV for Sørlandet, Kristiansand
Fitjar Bu- og Behandlingssenter, oppfølging/kvalitetssikring TMV-ombud på enetiltak med miljø- og sikkerhetsanalyse
Stovnerskogen sykehjem, forsterket skjermet avd., Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Økern sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Fitjar Bu- og Behandlingssenter, Fitjar kommune
Spesialpedagogiske tjenester SPT, Skien kommune: kursholderkurs Løvstadmetoden
3 Bofellesskap enslige mindreårige flyktninger, Horten kommune
Flekkefjord vgs, hverdagslivstrening
Spesialpedagogiske tjenester SPT, Skien kommune: innføringskurs, ombudskurs Løvstadmetoden Pedagogisk Mestring av Vold
Bømlo kommune, habiliteringstenesta
Edwin Ruuds omsorgssenter, skjermet avd., Mysen
Østbytunet behandlingssenter, psykisk helsetjeneste for barn, Fjellhamar
Solberg skole i Bærum, spesialpedagogikk for epilepsirelaterte lærevansker, ved Spesialsykehuset for epilepsi(SSE), Oslo Universitetssykehus
Supervisjonskurs med kvalitetssikring, Sofienberghjemmet, Oslo
Edwin Ruuds omsorgsboliger, Mysen
Borgestadklinikken, Skien, supervisjonskurser for TMV-ombud og TMV-trenere/kursholdere
Meløy videregående skole, avd Glomfjord, tilrettelagt opplæring og
Meløy kommune, barneboliger
Supervisjonskurs med kvalitetssikring av TMV-ombud og TMV-trenere/kursholdere i Farsund, Kvinesdal, Tvedestrand og Kristiansand
NAV Vennesla og Vennesla kommune
Alstahaug kommune, psykisk helse og rustjeneste, Sandnessjøen
Meløy kommune, helse og omsorg
Fagskolen innen demensomsorg og alderspsykiatri, Tønsberg
Ambulant team, Nordre DPS Moss, Sykehuset Østfold
Sund kommune, helse og  omsorg (psykiatritenesta, heimetenesta, tiltak for funksjonshemma)
SMI-skolen i Aust-Agder, Arendal
Vadsø ungdomssenter, Bufetat Nord
Sikkerhetseininga, vektertjenesten, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Supervisjonskurs på Jæren DPS NKS, Bryne for Løvstad/TMV-ombud,
-trenere og -instruktører på Sør- og Vestlandet
Legevakten i Arendal
Kvinnekurs for  beboere ved Hobøl statlige asylmottak med tilrettelagt avdeling
Vennesla kommune, psykiatrisk bofellesskap
Røvika ungdomssenter, akuttinstitusjon Bufetat Nord, Fauske
Åråsveien bo- og omsorgssenter, Lillestrøm, Skedsmo kommune
Ostra Consult: Sel statlige asylmottak, Otta og
Hobøl statlige asylmottak med tilrettelagt avdeling, Elvestad
Lindeberg omsorgssenter, Oslo (psykiatrisk avd., forsterket skjermet avd. og skjermet avd. for demens)
Skjerfheimkollektivet, Svarstad, Bufetat Sør
Skolene i Fauske kommune
Økernhjemmet, Oslo (demens)
SMI-skolen i Aust-Agder, Arendal (skole for sosial-medisinske inst.,barnevernsinst., b/u psyk)
Osterøy kommune, sektor undervisning og oppvekst : skolene, PPT, barnevern
Alta ungdomssenter, Bufetat Nord, Agder behandling ungdom, Bufetat Sør, og Næromsorg Sør (NOS):  trener/kursholderopplæring i Løvstadmetoden TMV®
Kvaløy videregående skole, tilrettelagt opplæring, Tromsø kommune-
kurs  i Løvstadmetoden/Pedagogisk Mestring av Vold (PMV)™ og veiledning på enkeltsaker
Varden skole, Alvøen skole og Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, Bergen-
kurs og veiledning på enkeltsaker
Bærum kommune, rus og psykososial oppfølging ( oppfølgingstjenesten for psykisk helse, rustjenesten, sosialfaglig tjeneste)
Steinerskolen på Skjold, Bergen
Lonevåg skule, Osterøy -kurs og rettleiing på enkeltsaker
Borgestadklinikken, kompetansesenter for rusbehandling, Skien-
kurs og trener/kursholderopplæring i Løvstadmetoden TMV®
Supervisjonskurs på Jæren DPS NKS, Bryne for Løvstad/TMV-ombud,
-trenere og -instruktører på Sør- og Vestlandet
Tvedestrand kommune, psykisk helse team
Securitas miljøvektertjeneste, Bergen
Skoler i kommunene i Indre Østfold, Spydeberg
Bærum kommune, Vestre Hauger Bo og Natthjem
Supervisjonskurs for TMV-ombud og TMV-trenere i Farsund og Kvinesdal kommuner
Bærum kommune, ressurssenter for psykisk helse, Bjørnegård psykososiale senter
Larvik kommune, demensomsorg og tjenester for funksjonshemmede
Bærum kommune, HMS-tjenesten
Haukeland universitetssjukehus, akuttmottaket, Bergen
Hvaler kommune, tjenester for barn og unge, 3 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
Kirkebygden skole, Våler i Østfold
Bærum kommune, rus og psykososial oppfølging ( oppfølgingstjenesten for psykisk helse, rustjenesten, sosialfaglig tjeneste)
Tvedestrand kommune, sykehjemmet, skjermet avd.
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, avd. inkludering og omsorg, Bergen
Bærum kommune, alle boliger psykisk helse
Hallingstad skole, Hundremeterskogen, for elever med spesielle behov, Lier
Rauland skule, Vinje
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, avd. inkludering og omsorg, Bergen
Bærum kommune, boliger psykisk helse
Rauland skule, Vinje
Ytre Enebakk skole, Enebakk
Østbytunet behandlingssenter, Lørenskog
Brekkeski boliger for personer med utviklingshemming, Bærum kommune
Supervisjonskurs TMV for Askim kommune, hjemmesykepleien
Supervisjonskurs for TMV-ombud Midt-Finnmark DPS, Alta/Jansnes og Alta ungdomssenter
Supervisjonskurser/klinisk konsultasjon for prosjekt i Drangedal kommune
Sykehuset Innlandet, Reinsvoll, psykiatriske akuttposter
Supervisjonskurser i Kristiansand for TMV-ombud og TMV-trenere  på Sørlandet
Tromsø kommune, omsorgstjenester, fagteam for utviklingshemmede- kurs, supervisjon og kvalitetssikring av TMV-ombud og TMV-trenere
Supervisjonskurs på Jæren DPS NKS, Bryne for TMV-ombud, TMV-trenere og
TMV-instruktører på Sør- og Vestlandet
Prosjektledelse med supervisjon/klinisk konsultasjon/rettleiing for vgs i Hordaland fylkeskommune, opplæringsavd., Bergen
Alta ungdomssenter, Bufetat Nord
Askim kommune, hjemmesykepleien
Aberia NKGK, barneverns inst. Østfold, Oslo
Arendal kommune, Ressursenteret Asdal skole, for sammensatte lærevansker, multifunksjonshemninger, autisme og Jovanntunet bofellesskap funksjonshemmede
Christiegården dagsenter og avlastning, Bergen
Garnes videregående skole, Bergen
Ytrebygda skole, Bergen
Arendal kommune, Psykisk Helse & Rus
For Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjenste, Rogaland fylkekommune:
Bergeland videregående skole, Stavanger
Os kommune, teneste for funksjonshemma
Hamar katedralskole, vgs.
Bærum kommune, boliger psykisk helse: «Hvem er den gode hjelper ?»
Hagen behandlingsenhet, BUP døgnavdeling, Innlandet sykehus, Brummundal
Langjordet bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere, Kragerø
Helgerud barnebolig (autisme/multifunksjonshemminger), Bærum kommune
Sykehjemsetaten i Oslo, prosjekt forebygging av vold
Boliger psykisk helse (alle), Bærum kommune
Skolene i Oppegård kommune
Brønnerud skole, Ås
Næromsorg Sør, barnevern og foreldreveiledning, Kristiansand
Kick-off prosjekt forebygging av vold, Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Vest-Telemark barne-, ungdoms og familiesenter, Vinje, Bufetat Sør
Supervisjonskurs for TMV-ombud, TMV-trenere, TMV-instruktører og TMV-konsulenter i Bergen/Askøy, Kvinesdal og Jæren
Kalstad skole, barneskole med SFO, Kragerø
Skjerfheimkollektivet, Svarstad, Bufetat Sør/Klokkergårdenkollektivet, Arneberg/
Jarlsberg ungdoms- og familiesenter, Sandefjord, Bufetat Sør
Larvik kommune, skjermet avd. Frida
Drangedal kommune, Neslandstunet omsorgsbolig, kurs, supervisjon/rettleiing/ klinisk konsultasjon
Jåttå videregående skole, Stavanger, tilrettelagt opplæring
Farsund kommune, skjermet enhet:  kurs, miljø-og sikkerhetsanalyse, veiledning/klinisk konsultasjon;  trenerutdanningsprogram TMV også for psykisk helse, funksjonshemmede og NKS Jæren Distrikts Psykiatriske Senter, Bryne og
Kristiansand kommune, Sosiale Forebyggende Tjenster (rus/psykiatri)
Jibbe ungdomssenter, Halden, Bufetat Øst
Vadsø ungdomssenter, Bufetat Nord
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo, verneombudskurs
Ostra Consult: Sel statlige asylmottak, Otta og
Hobøl statlige asylmottak med forsterket avdeling, Elvestad
Lister videregående skole, Kvinesdal, tilpasset opplæring
Røvika ungdomssenter, Fauske, Bufetat Nord
Follo barne- og ungdomsskole, Ski (spesialskole for elever med lærevansker og omfattende behov for tilrettelagt undervisning i Follokommunene)
Manglerudhjemmet, spesialsykehjem for demens og alderspsykiatri, Oslo kommune
Hjemmesykepleien i Åseral kommune (rus/psykiatri/demens)
Åsane skole, Kristiansand
Åseralheimen (demens/psykiatri)
Furuhaugen bo- og avlastningsenter og Olav Bjordalsvei avlastning, Bergen
Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem/Rørvik skole, Larkollen
Kvinesdal kommune, trenerutdanningsprogram TMV
Bærum kommune, ombudskurs TMV
Kvaløya videregående skole, Tromsø, PMV
Spesialtjenesten, Bergen, TMV/PMV
Odda BedriftsHelseTjeneste, SMV
Fovn- bofellesskap psykisk helse nye boliger, Folkvangveien, Bærum kommune
Sofienbergsenteret (demens/psykiatri), Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Kvinesdal kommune (psykiatri/puh)
Autismeprosjekt Nygård skole/Søgne kommune
Økern sykehjem, Oslo kommune, grunnkurser og ombudskurs TMV
KIBO- bofellesskap psykisk helse nye boliger, Bærum kommune
Videregående skoler i Nord-Trøndelag (spesialundervisning og tilpasset opplæring)
RAUS – Ringsaker Alternative Ungdomsskole, Nes
Kommunal barnevernstjeneste i Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy kommune
NAV Leirfjord
Lakselv skole, barneskolen og SFO
Supervisjonskurser for TMV-ombud og TMV-trenere i Bergen/Askøy og på Jæren
Stavanger Mottakssenter, Hero
Demensforum i Follo, Ski
Kristiansand kommune (rus/psykiatri, sosiale og forebyggende tjenester)
FO Telemark, fagdager for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger, og studenter ved Høyskolen i Telemark
Nøklevann skole (byomfattende spesialgrupper for språk- og lærevansker), Oslo
ALF as, senter for arbeidslivsforberedelse, Bergen
NAV Førde
Stange transittmottak EMA, Hero, Ottestad
Fagdag for FO , Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i Sogn og Fjordane
Bleiker videregående skole, tilpasset opplæring, Asker
Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Søvik omsorgssenter,(enslige mindreårige asylsøkere), Alstahaug, Sandnessjøen, og Storåsen barnehjem, Leirfjord, Bufetat Nord
Norpark- Norges parkeringsforening, etterutdanning off. trafikkbetjenter, Gardermoen
Arendal ungdoms- og familiesenter, Bufetat Sør
Fagerli statlige ventemottak, Hero, Nannestad
Mandal sykehjem, tillitsprosjektet
NAV Aust-Agder (alle NAV-kontorene)
TMV-ombud og TMV-trenere på Sørlandet, Sørvestlandet og Vestlandet:
supervisjonskurs Dale, Sandnes
Møglestu videregående skole, Lillesand
Grunnskolene, Askøy kommune
Fitjar bu og behandlingssenter, Stord
Arendal kommune, omsorgstjenester for puh
Øygarden kommmune (puh)
Jentespranget, barnevern for jenter, Stord
Røverstien barnebolig (autisme/multifunksjonshemninger)/
Haug skole og ressurssenter med SFO (sammensatte lærevansker, autisme, multi-funksjonshemninger), Bærum kommune
Em-tiltaket (enslige mindreårige flyktninger), Voss og Voss familie- og barnevernsenter
Nordby bo- og arbeidskollektiv (unge voksne puh/aut.) og Glitterudveien barnebolig,
Bærum kommune
Økern sykehjem, Oslo kommune
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS)/ DPS Midt-Finnmark, døgnavd., Lakselv
Fagdager for FO Agder, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i Aust-Agder
Arendal kommune, prosjekt opptrapping psykisk helse
UDI, Regionkontor Oslo, asylmottakene i Oslo/Akershus
Barnevernsamarbeidet i Vest Telemark, Kviteseid
Grimstad kommune, boveiledertjenesten
Tjenestetilbud for psykisk utviklingshemmede, bydel Stovner, Oslo
Østbytunet barnepsykiatriske behandlingssenter og skole, Fjellhamar
Grimstad kommmune, hjemmetjenesten (psykiatri/rus)
Eidsvoll omsorgssenter for barn (enslige mindreårige asylsøkere), Bufetat Øst
Mandal ungdoms- og familiesenter, Bufetat Sør
Østfold fylkeskommunale grunnskole
St.Hansgården ungdomssenter, Kristiansand, Bufetat Sør
Stord kommune (demens, puh)
Helgeland ungdomssenter (rus), Sandnessjøen, Bufetat Nord
Alstahaug kommune, psykisk helse (psykiatri/rus), Sandnessjøen
Klinikk psykisk helse og rus, Helse Finnmark
Manglerudhjemmet spesialsykehjem/ Høgskolen i Oslo
Vestlisvingen barnebolig (autisme) avlastning, spesielle tjenester bydel Stovner, Oslo
DPS Vest-Finnmark, Alta/Talvik
Utlendingsdirektoratet, Regionkontor Vest, Bergen (kurs i Førde, Bergen og Stavanger for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland)
Furuhaugen bo- og avlastningssenter, Bergen
Grimstad kommune (sosialtjenesten og barneverntjenesten)
5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam
Fredensborg bosenter (byomfattende for bostedsløse), Oslo kommune
Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem, Larkollen
Skjærviken ungdomspsykiatriske behandlingshjem, Fredrikstad
Grimstad kommune (autisme, ADHD, psykiatri, demens)
Bergstien ungdomshjem og Fjellveien ungdomshjem, Vadsø, Bufetat Nord
Alrekstad skole, Bergen
Volda komune, skolene
Ørsta kommune, skolene
Hero Mottak og Kompetanse as, Dale mottak ved Sandnes (asylmottak med avd. for Enslige Mindreårige og Forsterket Avd.)
Psyk. sentre / DPS på Jæren:
Engelsvoll, Varatun, Bryne, Sandnes, Sola og Dalane +Trenerutdanning
Factor Insurance Brokers as , Oslo (forsikringsmegling)
Kragerø kommune, puh/skole/SFO
Servicetorget, bydel Stovner, Oslo kommune
Arendal kommune (rus/psykiatri) +Trenerutdanning
Tvedestrand kommune (rus/psykiatri/demens) +Trenerutdanning
Tide kompetanse (trafikk), Bergen +Trenerutdanning
Lørenskog kommune, skolene
Sola DPS
Lindeberg omsorgssenter (demens/psykiatri), Oslo kommune
Prosjekt Olav Bjordalsvei (psykiatri/adferd), Bergen
Kringsjå MultifunC, Oslo
Overhalla kommune
Tromsø ungdomssenter (MultifunC)
Tromsø kommune, helse og omsorg +Trenerutdanning
Frydenberg ungdomshjem, Oslo
Borger Withsgt. ungdomshjem, Oslo
Tangen barneverninstitusjon, Oslo
Senter adferdstiltak, Ballangrud barnevernsenter
Alfheim ungdomssenter, Halden
Norpark/Parkinor div. selskap
Sandefjord ungdomssenter (MultifunC)
Sandefjord kommune, pu
Stjørdal ungdomssenter (MultifunC)
Bergen ungdomssenter (MultifunC)
BUS Akutten, Barnevernets ungdomssenter akutt- og utredningsinstitusjon, Oslo
Biermannsgate akutt- og utredningsinstitusjon, Oslo
Ås ungdomssenter (MultifunC)
Stavanger Parkeringsselskap KF
Follo akutt- og korttidsinstitusjon, Vestby
Nes ungdomshjem, Tvedestrand
Ervald arbeids- og aktivitetssenter (pu, autisme), bydel Bjerke, Oslo
Skullerud skole (ADHD), Oslo
Kristiansand parkeringsselskap
Stovner sosialkontor, Oslo
Seljelia barnevernsenter, barneavd./ BUP døgnavd. Seljelia, Gjøvik
NORPARK lederkurs trafikk/parkering
Klosterskogen v.g.skole, autistavd., Skien
Økern alders- og sykehjem, Oslo
Hareid kommune, pleie og omsorg (pu, demens,  heimesjukepleie, skule)
Naustdal kommune, pleie og omsorg (pu, psykatri,demens)
Førde kommune, pleie og omsorg (pu, psykiatri/rus, demens)
Drammen kommune, trafikketaten
Fagforbundet, Oslo
Gjøvik kommune, servicetorget
Gaia trafikk, Bergen
HSD Buss, Bergen
Arsana HMS, Bergen
Klokkergarden psyk. senter, Varhaug
Engelsvoll psyk. senter, Klepp
Varatun psyk. senter, Sandnes
Jæren DPS NKS, Bryne
Dalane DPS, Egersund
Stord sjukeheim, Leirvik
Knutsaåsen eldresenter, Leirvik
Årdal kommune, pleie og omsorg
Kringsjå barnepsyk. døgnenhet, Oslo
Drammen kommune, HMS/sos.tjenesten
Egersund kommune, pleie og omsorg
Hasvik kommune, pleie og omsorg, Sørøya
Linderud omsorgssenter, (demens) Oslo
Hellerud bydel, Haugerud område,  (pu) Oslo
Lunden bolig (autisme), bydel Bjerke, Oslo
Kroken sykehjem, avd. Strimmelen, undervisningssykehjemprosjektet, Tromsø
Bragernes nettverk, skoler Drammen
Lillesand kommune, kommunal habiliteringstjeneste
Frydenlund skole og ressurssenter, Strømmen
Aust-Agder fylkekommune, fylkesbarnevernet (alle inst.)
Helse Møre/Romsdal, Molde sykehus og psyk. storavd. Hjelset
Jeløy skole, Moss
Grimstad kommune, boveiledertjenesten
Austevoll kommune, pleie og omsorg, Bekkjarvik
Aust-Agder sykehus HF, psyk. avd.
Kvammen gård, Melhus (barnevern)
Rå v.g. skole, Borkenes
Fylkesbarnevernet i Vestfold, Skjerfheim kollektivet
Sykkylven kommune
Stryn kommune
Voss kommune
Skien kommune, pu
Porsgrunn kommune, pu
Maridalsvn. omsorgsbolig, Sogn bydel, Oslo
Østensjø sosialkontor, Oslo
Finnøy kommune, pu
Drangedal kommune, pu
Nedre Eiker kommune, sosialkontoret
Nedre Eiker kommune, pleie og omsorg (pu og demens)
Hå kommune, Nærbø (pu)
Telemark fylkeskommune, fylkesbarnevernet
Olaviken behandlingssenter, Askøy (demens)
Rælingen kommune, pu
Askøy kommune, pu
Sandnes kommune, pu
Sentralsykehuset i Akershus, ungdomspsyk. avd.
Tromsø Taxi
Haukeland sykehus, sikkerhetsavd. (vekter/parkering/resepsjon/akuttmottak), Bergen
Tidligere har bl.a.  disse institusjoner, kommuner, bedrifter  arrangert Løvstadkurs:
Hordaland fylkeskommune, kontoret for kompetanseutvikling
Sandviken sykehus, sikkerhetsavd., Bergen
Haukeland sykehus, psyk. avd., barnepsyk. avd. og ungdomspsyk. avd., Bergen
Dr.Martens sykehus, Bergen
Valen sjukehus
Ålesund sykehus, psyk. avd.
DPS Midt-Finnmark, Lakselv
Haukås internat (rus/psyk.), Bergen
Loland behandlingssenter (rus), Kr. sand
Rogaland A-senter, Stavanger
Rehabiliteringskontoret (rusinst.), Oslo
Oppland psyk. sykehus, Reinsvoll
Sanderud sykehus, Hamar
Rogaland psyk. sjukehus, Dale/Stavanger
Åsgård sykehus, Tromsø
Nordland psyk. Sykehus, Bodø
Trøndelag psyk. sykehus, avd. Østmarka og avd. Brøset
Reitgjerdet sykehus, Trondheim
Sentralsykehuset i Akershus, psyk. avd., Lørenskog
Gaustad sykehus, Oslo
Telemark sentralsykehus, psyk. avd., Skien
Dikemark sykehus, Asker
Irma/Jens Evensen butikkene, Oslo
Oslo Handelstandsforening
Arbeidsformidlingen Oslo
Fylkesbarnevernet i Vestfold (alle inst.)
Fylkesbarnevernet i Telemark (alle inst.)
Fylkesbarnevernet i Hedmark (alle inst.)
Fylkesbarnevernet i Rogaland (alle inst.)
Fylkesbarnevernet i Hordaland (alle inst.)
De fleste spesial/adferdsskolene

De fleste sentralinst. for HVPU (som Vestlandsheimen, Bakkebø, Nærlandheimen, Hellandheimen, Åkershagan, Dagsrudheimen, Hallsetheimen, Trastad gård)

En rekke sosialkontorer og andre offentlige kontorer

Spesialkurs for:

funksjonshemmede,

kvinner,

barn;

spesielle yrkesgrupper bl.a. innen sosial, service, skoler, samt foreldreforeninger/familie/pårørendekurs ved ADHD, autisme, OAS o.a. syndromer.