Løvstadskolen har over 40 års erfaring med arbeid på psykiatriske institusjoner landet over, både i opplæring av personale og klinisk erfaring med svært krevende enkeltsaker. Det blir gjerne sagt at institusjonene er et speilbilde av samfunnet for øvrig, og på den måten ser man et økende behov for kompetanseheving når det gjelder forebygging og håndtering av trusler og vold her.

Hvordan oppnå kontakt med en psykotisk person som opptrer truende? Hvordan forebygge slik at kommunikasjonen mellom personalet og brukeren er god og ikke leder til konflikt? Dette er noen av spørsmålene du vil få gode svar på under Løvstadkurs i TMV tilpasset rus / psykiatri.

Takk for flotte dager med kurs!
Tilbakemeldingen fra deltakerne på kurset er veldig positive. De syns dere var dyktige og formidlet kunnskapen på en god måte. De opplever kurset som nyttig og lærerikt, selv om mange heldigvis ikke har opplevd å være i situasjoner hvor de har hatt behov for disse teknikkene. Behovet for å øve regelmessig ser vi er viktig, og vil legge opp til ukentlige rutiner for å øve 5-10 min.
Etter gjennomgangen av kontorlokalene våre har jeg tatt med meg mange miljøpsykologiske og trygghetsskapende innspill fra dere, som vil øke sikkerheten for både personale og brukere.

Meløy kommune, helse omsorg, Miljøtjenesten, Psykisk helse- og rustjeneste, fagleder Heidi Merete Mikalsen, etter digitalt teorikurs og praksiskurs lokalt.