Rus/psykiatri

På stadig flere arenaer oppleves det som en økende utfordring å skulle yte service, tjenester og omsorg til mennesker med rusrelaterte og psykiske lidelser. Både i behandlingsapparatet, ved rehabilitering, attføring og kommunale tjenester er det behov for realkompetanse i å møte aggresjon og vold  med alternativ til vold. Løvstadskolens program, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® har over flere tiår dokumentert gode resultater når det gjelder skadeforebygging, økt sikkerhet og redusert bruk av tvang og makt i omsorgstjenester.
I den senere tid har tjenester for rus/psykiatri i  blant annet disse institusjoner, kommuner og bedrifter gjennomført flere Løvstadkurs : Klinikk psykisk helse og rus, Finnmark;  Alstahaug, Arendal og Kristiansand kommuner, samt Bergen kommune gjennom attføringsbedriften ALF as, senter for arbeidslivsforberedelse (for mennesker med psykiske lidelser, sosiale og rusrelatert yrkeshemming)
Alle boliger psykisk helse (rus/psykiatri) i Bærum kommune har hatt grunnkurs og vg kurs i TMV®.

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved boliger psykisk helse & rus, Arendal kommune, 2013:

Veldig nyttig, og veldig viktig med oppfølging, fortsette med Løvstadtrening !
Større bevissthet på hvor enkelt det kan gjøres å forutsi og avverge uønsket atferd
Veldig bra, relevant kurs !
Har gått dette kurset før, og hatt veldig nytte av det, brukt mye som miljøterapeut
Kollegene har hatt dette, så nå en felles faglig plattform og forståelsesmodeller
Bare 10’ere !

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved boliger psykisk helse (rus/psykiatri), Bærum kommune, 2012:

Et kjempebra og nyttig kurs, som jeg skal trene mye på !
Takk til kursholder, meget bra !
En tålmodig og faglig sterk kursinstruktør- et meget interessant kurs
Jeg synes det har vært svært nyttig. Et motiverende kurs med engasjerende foreleser. Svært viktige ting du tar opp. Har faktisk fått en ny giv i jobben etter dette kurset !
Kurset har et meget velbalansert fokus i forhold det totale bilde rundt temaet.
Jeg liker godt holdningene og tilnærmingen i TMV. Jeg jobber med å omforme gamle psykiatri-holdninger til TMV- og kunne stole på de !
Svært godt kurs. Gode etiske/faglige og relevante teorier. Preget av grunnleggende godt menneskesyn. Jeg vil (som psykiatrisk sykepleier) anbefale dette kurset for mange.
Jeg er veldig fornøyd- og sliten, etter tre gode, nyttige dager- ikke minst med tydelige, bestemte metoder på læring. Kjempebra !! Tusen takk !
Meget godt og nyttig kurs !
Synes det var bra skreddersøm mellom teori og øvelser. Særdeles nyttig- takk !
Sammenligningsgrunnlaget mitt er både fra andre kurs med samme tema, men veldig annerledes holdninger og holdinger,
og som kampsport/selvforsvarsintruktør,
og dette (TMV) er etter min erfaring det mest funksjonelle og brukervennlige for rus/psykiatri.
Som fagutviklingskonsulenter (vernepleier/sykepleier) opplevde vi at TMV-metoden passet perfekt inn i vårt kompetanseutviklingsprogram, gjennom en felles faglig plattform, som styrker vår faglige standard og kvaliteten på våre tjenester.

Miljøarbeider psykisk helse/rus, Arendal, 2012:

Metoden virker fantastisk bra også hjemme med egne barn, og flere års erfaring med profesjonell bruk av TMV i barnevern og psykiatri bekrefter at denne form for menneskebehandling virker svært godt uansett alder, utviklingstrinn og diagnose.

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved psykisk helse og rustjenester, Alstahaug kommune, Sandnessjøen, 2012:

Et “løft” for å komme i gang med TMV i jobben, og få implementert metoden i praktisk miljøarbeid. Et inspirerende og flott kurs. Pedagogisk godt tilrettelagt for alle- i alle aldre. Har gått kurset før,  prøvd dette ut i mange år, også på egne barn- stor forskjell
Dette blir veldig bra når vi får trene med de andre på kontoret, slik vi sammen blir trygge når situasjoner oppstår
Dette er informativt og kan bli vanedannende. Har vært gjennom programmet på Bufetat bvinst, men dette var mer konkret på nåværende arbeidssituasjon, og jeg synes økologien i kurset er bra, med bevisstgjøring og tenkning omkring detaljer og helhet. Bra med faglig påfyll som støtter både kollegaer og pasienter
Enkle, men virkningsfulle hjelpemidler og handlinger, fin praktisering av teori
Fikk øynene opp slik at jeg kanskje slutter å være så naiv i møte med bruker- bra å kunne grunnteknikker
Ferdigheter som er lært på kurset “sitter” – merker at med øvelse blir det “refleksreaksjoner”- både kroppslige teknikker og verbal kommunikasjon. Jeg har lært meg å bli mer rolig i truende situasjoner pga ferdigheter jeg har ervervet meg. Avledningsteknikker har berget pasienter for eksempel fra suicidsituasjoner, og også meg selv fra farlige situasjoner som kunne fått fatale konsekvenser- veldig nyttig !
Dette gir tilstrekkelig innføring i hjelp til selvhjelp for de fleste arbeidssituasjoner med pasienter/klienter som trenger hjelp fra oss.  Dette er like nyttig og viktig som en svømmeinstruktør som skal ha årlig førstehjelp/livredningskurs

15 Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og mennesker med ruslidelser, Kristiansand kommune, 2010:

Kjempenyttig !
Et fantastisk godt kurs !
Veldig bra og nyttig kurs !
Lærerikt og samtidig morsomt kurs.
Veldig bra kurs, har lært mye, vil øve videre på dette.
Har allerede anbefalt det til bekjente i egne yrkesgrupper.
Føler veldig for at jeg faktisk trenger mere, gjerne et kurs til.
Jeg kjenner meg mye mere trygg på å takle uforusette hendelser.
Kjempeflott og relevant kurs, vil gjerne ha det en gang til, sånn at alt går inn.
Utrolig enkle prinsipper som er lette å huske og forholdsvis enkle å lære med øvelse.
Kurset gir svært mye relevant teori og praksis som kan relateres til min praktiske arbeidsdag.
Det mest nevenyttige kurset jeg har vært på. Ting ble sagt på en veldig enkel og forståelig måte
Flott med oppfølging, ikke bare et kurs, men at alle må ta ansvar etterpå, bra terping på øve, øve, øve.
Veldig bra kurs og forelesere- har fått et nytt og bedre synspunkt på håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen.
Takk for aha opplevelser og for bevisstgjøring på ting en har gjort riktig og på annet en skal jobbe mer med, for at våre brukere skal få det så godt som mulig.

Rogaland A-senter, behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker, Stavanger, 1996:

Ros til Linda og Nils-Erik for positivt samspill mellom dere, to gode rollemodeller!
Takk for fin læring!
Ros til “Løveparet”: 1000 takk for humor, god stemning, fine eksempler, eksemplariske rollespill og givende læring.
Tusen takk for et flott kurs, jeg har lært mye.
Kjempeflott, nært, trygghetsskapende og grensesprengende. Rett kurs på rett tid. Fabelaktig fin måte å motta kunnskap på- legge frem kunnskap på.
Takk for flott opplevelse!
Dette var en positiv, lærerik og hyggelig opplevelse! Alt var flott! Takk!
Takk for utrolig flotte lærerike dager.
Tusen takk for lærerike dager, her var mye å jobbe videre med.
Jeg har vokst på disse dagene.
Disse tre dager vil bli husket positivt. Takk til dere to.
Jeg kjenner at jeg har lært MYE disse dagene- spennende- lærerikt- humoristisk, noe å bruke i praksis!! Flott-takk !
Ros til dere :Dere er humoristiske, inspirerende og flinke til å engasjere folk. Det har vært veldig lærerikt, gøy og spennende å være sammen med dere disse dagene. TAKK! Lykke til videre.
Well done! Dette har vært kjempebra.
Takk for alt dere har gitt oss- ikke minst meg- disse dagene, av kunnskaper, tips, av dere selv- humor, varme, gode råd! På gjensyn!
Takk for et bra kurs. Jeg har lært mye. Det har vært kjempegøy.
Dere er dyktige- og skjønne! Takk!
Jeg får jo nesten lyst til at noen skal angripe meg.. Dette har vært gøy og lærerikt. Gleder meg til oppfølgingen.
Takk for engasjerende, lærerike og personlige dager. Det har vært kjempebra!

Flere har benyttet seg av Løvstadskolens oppfølgingsprogram for implementering og kvalitetssikring av TMV gjennom ombudskurs og supervisjonskurs for TMV-ombud.
Noen har også har også samarbeidet om videre trenerutdanning i TMV.
Dermed kan  kvalifiserte TMV-trenere også gi alle kollegaer på sin arbeidsplass, og evt. andre tjenesteytere i kommunen, innen helse, sosial, skole, service, en kostnadseffektiv internopplæring i forebygging og håndtering av vold.
Jæren DPS NKSBryne er et godt eksempel på en institusjon som har utdannet TMV-trenere som holder egne interne TMV kurs for alle nyansatte, og samarbeider med TMV-ombudene om oppfølgende daglig trening.
Ref.: Oddgeir Myrstad, TMV-trener og TMV koordinator, Jæren DPS NKS, Bryne