Samarbeidspartnere

Dialog Foss v/ spesialpedagog John Foss, Bergen:

astrfoss@online.no

SkoleNæss Opplæring v/spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy/Bergen:

gunnarkn70@gmail.com

Psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, Bryne
Heimenær spesialisthelsetjeneste

http://www.jdps.no/forside

kontaktperson Løvstadmetoden TMV: Oddgeir Myrstad:

oddgeir.myrstad@ihelse.net

Spesialpedagog og vernepleier Silje Netland, Tromsø:
Rom for mestring og utvikling

http://silje-gislefoss-netland.no/