Løvstadmetoden Profesjonell Mestring av Vold (P*MV)® er ledende innen konflikthåndtering for serviceyrker. 

Vi har gjennom flere tiår holdt kostnadseffektive kurs for blant andre NAV, kundemottak, kontor og transport.

Vårt fokus er å ivareta rettssikkerheten og sikkerheten  til både ansatte og kunder. Vi bidrar til positivt omdømme med vår publikumsvennlige metode. 

 

Les mer om erfaringer og referanser her.

Erfaringer og referanser fra serviceyrker