Smittevern mot Covid-19 ved Løvstadkurs fra Løvstadskolen

I samsvar med Covid-19 forskriften unngår vi som alltid nærkontakt i form av frontal fysisk kontakt. De som er tilstede ved opplærings- og utdanningsvirksomhet og seminar skal i utgangspunktet kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne gjennomføres normalt, kan det unntas fra avstandskravet, og arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for: personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.
Med bakgrunn i ovenstående, og AML kap. 23A, der Arbeidstilsynet krever godkjent opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen, kan det gjennomføres Løvstadkurs på smittevernfaglig forsvarlig måte, med våre tilpassete smittevernregler

John Foss fra Løvstadskolens faglige forum minner om at det er mer viktig enn noen gang med informasjon om betydningen av plassering på grønn sone i henhold til Kroppssonemodellen vår, og opplæring i bevissthet om metodisk å vende siden til på siden av andre (Kroppsvending), særlig i behandling, omsorg og opplæring, for å forebygge smitte. Dette gjelder ikke bare profesjonelt, men også privat og sosialt

Avstand er viktig, men viktigere er plassering på grønn sone, som gjør at en kan være mye nærmere, og helt nær, når det er nødvendig for utøvelse av omsorgs-/behandlings-/opplæringsoppgaver.

Felles fokus fremover gir større trygghet for begge parter, både psykologisk, pedagogisk og terapeutisk, og er med på å forebygge/redusere smittefare

Vi unngår også taktil berøring ved ledsaging med ‘fast men kjærlig samlet hånd’

Alle våre kurs er smitteverntilpasset, og tilpasses aktuelle lokale forhold