Ferieavvikling og vikartid er for mange en spennende tid, også i forhold til uro og utfordrende atferd hos brukere som er sårbare på endring i rutiner, struktur, forutsigbarhet og nye/andre mennesker å forholde seg til enn vanlig.
På mange tiltak holder våre godkjente interne kursholdere i Løvstadmetoden TMV og lokale TMV-ombud vikarkurs i voldsforebyggende kommunikasjon og skadeforebyggende tiltak.
Vi tilbyr vi nå muligheten til å arrangere slike vikarkurs også på arbeidsplasser som ikke har hatt kurs med oss før

Kursene tilpasses lokale behov, og inneholder modeller og ferdighetstrening på voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, med mentale og verbale teknikker som er funksjonelle i forhold til alle mennesker, uansett alder, utviklingstrinn, sinnstilstand, kultur og evt diagnose

Kurs inkl kursmateriell og kurs/kompetansebevis

Håper dette kan være et trygghetsskapende bidrag til en rolig og god vikartid for både tjenesteytere og tjenestemottakere også hos dere

Ta gjerne kontakt for å drøfte behov og muligheter med lokale tilpasninger!

Med vennlig varmende vikarhilsen
Erik Løvstad
Faglig leder
Løvstadskolen
Tlf. 911 66 TMV
www.lovstadskolen.no