Terapeutisk mestring av vold – Eit og anna om livet