TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter er blant de som har gjennomført  et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerne fikk ny innsikt i voldsproblematikk, herunder både hvordan forstå, forebygge håndtere og følge opp vold.

Nyheter fra Hero Norge AS 15. juni 2010:

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter gjennomførte nylig et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Kurset ble holdt av Løvstadskolen og strakk seg over tre arbeidsdager. Gjennom forelesninger, demonstrasjoner, rollespill og video fikk deltakerne ny innsikt i voldsproblematikk, herunder både hvordan forstå, forebygge, håndtere og følge opp vold.

 Alle ansatte i Heros mottak skal være kjent med mottakets risikovurdering og handlingsplan, og skal ha relevant opplæring, øvelse og instruksjon knyttet til dette.

-Kurset er et av flere systematiske tiltak når det gjelder sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Det er også viktig i sammenheng med forebygging av fravær. Mange av deltakerne har gitt utrykk for at det var et svært nyttig kurs, sier Farid Ghiami, mottaksleder ved Stavanger mottakssenter.

Positive holdninger

Opplæringen la vekt på endring gjennom kommunikasjonstrening og positive holdninger, med ikke-sanksjonerende metoder. Et av Løvstadskolens pedagogiske prinsipper er å metodisk lede aggresjon over i positive løsninger. Kursets faglige fundament er basert på:

  • Positive miljøstrategier i miljøterapi
  • Empatisk totalkommunikasjon
  • Funksjonelle analyser for pedagogisk-psykologisk behandling
  • Miljøpsykologi

Oppfølging

Mottakene i Stavanger og Strand vil også bli fulgt opp i etterkant av kurset. Dette skjer ved at begge mottakene har valgt et TMV-ombud som skal være ansvarlige for intern oppfølging og ferdighetstrening på sin arbeidsplass. Ombudene vil videre få oppfølgingskurs fra
Løvstadskolen som skal styrke dem i dette arbeidet.
Alle deltakerne fikk også en manual som hjelp under og etter kurset. I tillegg fikk de et treningsprogram og en gjennomillustrert treningsmanual.