TMV-trenere i Tromsø

Møter vold med en fast og kjærlig hånd
– Når noen roper, da skal du hviske tilbake. Det sier sykepleier Hege Elstad, hjelpepleier Elin Simonsen og vernepleier Tor Aandstad – alle veiledere i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) i Tromsø kommune.

Møter vold med en fast og kjærlig hånd

 

– Når noen roper, da skal du hviske tilbake. Det sier sykepleier Hege Elstad, hjelpepleier Elin Simonsen og vernepleier Tor Aandstad – alle veiledere i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) i kommunen.

 

 
Vernepleier Tor Aandstad og sykepleier Hege Elstad demonstrer teknikker for å møte vold på en aggresjonsdempende måte.
Man skulle tro at de som kan komme ut for vold på sin arbeidsplass, burde ta et kurs i selvforsvar. Det er det samme som å snu problemstillingen på hodet, i følge trioen. Kurset Terapeutisk Mestring av Vold lærer personalet hvordan de skal forebygge utageringer, og også hvordan de skal kunne dempe volden uten at personal og den med hjelpebehov blir skadet.

– Vi ser på vold som en kommunikasjonsform. Ofte handler det om kommunikasjonssvake mennesker som ikke klarer å formidle verbalt til oss om hvordan de har det eller hva de egentlig ønsker. Man kan ubevisst fremme situasjoner som øker utrygghet og redsel hos pasientene, og gjør at de reagerer på en uhensiktsmessig måte, sier Hege Elstad, avdelingsleder på Strimmelen (forsterket skjermet avdeling ved Omsorgstjenesten Jadeveien).

– Det er veldig, veldig sjelden at noen utagerer uten at det er tegn på det på forhånd. Det gjelder å se tegnene og svare med en annen oppmerksomhet, sier vernepleier Tor Aandstad ved Strandveien dagsenter.

  
Hege Elstad og Elin Simonsen er klar på hvordan man kommer kommunikasjonssvake mennesker i møte. 
Løvstadskolen

Terapeutisk Mestring av Vold, eller håndtering av vold på lempeligst mulige måte, har de tre tilegnet seg på Løvstadskolen. Et av skolens pedagogiske prinsipper er metodisk å lede aggresjon over i positive løsninger.

– Vi ser på aggresjon og vold som en kommunikasjonsmåte, den vi skal hjelpe ønsker å formidle noe til oss. Det er ikke slik at den personen du skal hjelpe er farlig, men vedkommende tar i bruk uhensiktsmessige metoder. Det kan ligge smerte og angst bak, forklarer hjelpepleier Elin Simonsen ved Strimmelen.

Mer enn 20.000 personer i landet har gjennomgått Løvstadskolens opplæringsprogrammer. Skolen retter seg i første rekke mot personer innen åpen omsorg, og helsevern i institusjoner. Gjennom rollespill får deltagerne trening, og lærer seg metoder for å møte klienten i vanskelige situasjoner.

 

 
Faglig veileder Edel Pedersen i Fag- og utviklingsenheten (fv) har vært med å sette i gang kurs i terapeutisk mestring av vold i pleie- og omsorgssektoren i kommunen i regi av Løvstadskolen. Elin Simonsen, Hege Elstad og Tor Aandstad er alle utdannet som interne veiledere og kjører kurs for andre. Foto: Sidsel Figenschow
Mangler verbalspråk

– Vi har med personer å gjøre som mangler språk. De uttrykker seg gjennom kroppsspråket. Det mest aggresjonsdempende er å møte brukeren fra siden, gå aldri rett på noen. Det er også tryggere å være nært en person, det er gjerne i halvdistansen at du kan bli skadet, sier Tor.

De interne veilederne kjører kurs for andre. Hege og Elin skal snart i gang med kurs på Mortensnes og Kvaløysletta sykehjem.

 

 

(artikkelen er hentet fra Tromsø kommunes internavis Interkom, tekst og foto av Sidsel Figenschow)

 

 

 

 

 

 

  

 

Fakta

I løpet av 2004 har det vært avholdt to grunnkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (Løvstadskolen). Deltakere har i hovedsak vært ansatte i tjenesten for utviklingshemmede. Sju personer har gjennomgått kurs for interne videreformidlere. Det vil si at disse sju er skolert for å kunne holde egne kurs internt i kommunen. To internformidlere er ansatt i eldreomsorgen (Jadeveien) og fem er ansatt i pu-tjenesten (Sørøya og Langnes). Det er også opprettet TMV-ombud på de ulike arbeidsplassene der ansatte har hatt kursing. De har ansvar for oppfølging på sin arbeidsplass.

I tillegg er det kjørt dagskurs for enhetsledere, avdelingsledere, HMS-leder og hovedvernombud slik at de skal kjenne til metodikken og få forståelse for viktigheten av denne opplæringen.

Løvstadskolen tilbyr også tilpassete kurs for skoler og pedagogiske miljø, sosialtjenesten og serviceyrker.