Uviklingshemming og psykisk helse

I boken “Utviklingshemming og psykiske helse” av Jarle Eknes (red.), skriver Trude Stenhammer i kap. om “Takling av vold og utagering på arbeidsplassen”:
Løvstadskolen i Kragerø har gjennom en årrekke utviklet en metode som kalles Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Denne skolen kan anbefales fordi de har god kjennskap til mennesker med sammensatte funksjonsvansker og vektlegger at: “Holdning er viktigere enn holding”.

Stenhammer skriver videre  i boken “Utviklingshemming og psykisk helse”:
” kursopplegget (til Løvstadskolen) ivaretar mye mer enn det som faktisk skjer, og skal gjøres, under en krisesituasjon. De gir opplæring i teknikker som viser deg hvordan du på en mest skånsom måte kan ta fysisk kontroll, uten å være fysisk sterk. Vanlige selvforsvarskurs frarådes å bruke. Det er helt essensiselt at det voldsforebyggende arbeidet settes inn  i en helhet, og bruk av selvforsvarsteknikker kan ikke alene løse problemet. Dette har også så mange etiske, juridiske og faglige implikasjoner at man må gå uhyre forsiktig frem. Dessuten vil kjennskap til selvforsvarsteknikker alene kunne skape en falsk følelse av trygghet.”