Voldsforebygging

Vår erfaring gjennom over 40 år med voldsforebygging innenfor og utenfor institusjoner, er at den viktigste måten å mestre vold på, er å forebygge den.

Derfor sier vi at ‘holdning er viktigere enn holding’.

For at ikke trusler og vold fra tjenestemottakere skal møtes med maktkamp,  mot-vold eller traumatiserende tvang fra personalet, gir vi opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon og voldsforebyggende kroppshåndteringsmetodikk.

Kroppshåndteringsmetodikken innebærer hvordan fysisk ta vare på seg selv og andre, på slik måte at ikke fører til tapsopplevelse, avmaktsfølelse, smerte, hevnønske eller motiverer til gjentakelse.
Derimot virker metoden vår relasjonsbyggende, ved at den oppleves som omsorgsfull hjelp og ivaretakelse, gjennom å bli tatt hånd om med ‘fast men kjærlig hånd’.

Dette betyr bokstavelig talt, jfr bildelogoen vår, og i overført betydning, ved tydelig, trygghets- og tillitsskapende kommunikasjon, som er voldsforebyggende.

Altså hvordan møte vold med alternativ til vold

Løvstadmetoden TMV er fundamentert i empirisk validerte tiltak, og er det ledende program for en funksjonell traumebevisst omsorg i praksis også ved alvorlige atferdsutfordringer