Bli kjent med

Løvstadskolen

Om oss

Løvstadskolen har over 40 års erfaring i utvikling av realkompetanse i kommunikasjon, psykologi, pedagogikk, etikk, rettssikkerhet og kvalitetssikring.

Voldsforebygging

Evidensbaserte multimodale metoder for traumebevisst forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av aggresjon, trusler, vold.

Nyheter

Miljø- og sikkerhetsanalyse

Gjennom noen år har stadig flere benyttet tjenesten Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyse, med befaring av lokaliteter og forslag til miljøpsykologiske tiltak, samt gjennomgang av sikkerhetsrutiner og forslag til slike der …

Elektronisk supervisjonstjeneste

Løvstadskolen tilbyr at flere kan  abonnere på en elektronisk  supervisjonstjeneste med ukens eller månedens treningstips TMV, som hjelp til vedlikehold og videreutvikling av kommunikative og terapeutiske ferdigheter på sin arbeidsplass …

Voldsforebygging

Vår erfaring gjennom over 40 år med voldsforebygging innenfor og utenfor institusjoner, er at den viktigste måten å mestre vold på, er å forebygge den. Derfor sier vi at ‘holdning er …

Løvstadmetoden TMV

– alternativ til tvang/tillitsskapende tiltak og traumebevisst omsorg i praksis Løvstadskolen holder landsomfattende opplæring i alternativ til tvang/ tillitsskapende tiltak, og traumebevisst omsorg i praksis, basert på Løvstadmetoden TMV for: …